• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku

Autor: Damian Płowy

Tytuł: OD KONSTANTYNOWA DO PIŁAWIEC. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku

Wydawnictwo: Infort Editions

Rok i miejsce wydania: Zabrze-Tarnowskie Góry 2013
ISBN 978-83-64023-03-3
Stron: 223
Oprawa: miękka
Format: A-5
Notka o książce:

O dziejach powstania Chmielnickiego napisano już setki stron i chociażby z tego względu należy zadać sobie pytanie czy słusznym jest wydawanie kolejnej książki o wydarzeniach, które zdawać by się mogło są doskonale znane. Nic bardziej mylnego. Autor, skupiając się na relatywnie krótkim odcinku czasu: czerwiec – wrzesień 1648 roku, bardzo dokładnie zagłębia się w wydarzenia, które stały się kluczowymi dla dalszych losów powstania. Po klęskach pod Korsuniem i Żółtymi Wodami Rzeczypospolita została pozbawiona państwowej armii, która w krótkim czasie mogła opanować sytuacje na ziemiach ukrainnych. Poprzez dokładną analizę źródeł Autor ukazuje nam mechanizmy odbudowywania armii koronnej, jej koncentracji i działań wojennych. Sporo miejsca zostało poświęcone działaniom wojennym oraz analizie wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy pod Piławcami. Bardzo interesująca wydaje się również próba nowego spojrzenia na postać wojewody ruskiego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Metodologiczne podejście oraz znajomość XVII-wiecznych realiów Rzeczypospolitej, w połączeniu z szeroką bazą źródłową, w tym barokową poezją okolicznościową, pozwoliły wyłonić obraz wojewody ruskiego, który daleki jest od sienkiewiczowskiego przekazu. Książka ta stanowi próbę nowego spojrzenia na wydarzenia z okresu czerwiec – wrzesień 1648 roku, opartą na szerokiej podstawie źródłowej i dogłębnej analizie. Szerokie spektrum poruszanych spraw począwszy od militarnych aspektów, poprzez politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej, a skończywszy na analizie XVII-wiecznej mentalności szlachty, pozwala w holistyczny sposób spojrzeć Czytelnikowi na wydarzenia pierwszego okresu powstania Chmielnickiego.

Spis treści:

Wstęp

I. Działania wojenne od przeprawy nad Desną (4 czerwca)
do upadku Baru (4 sierpnia)
II. Sejm konwokacyjny (16 lipca – 1 sierpnia)
III. Odbudowa armii koronnej od klęski pod Korsuniem do momentu
koncentracji pod Czołhańskim Kamieniem (maj – wrzesień)
IV. Od koncentracji wojska pod Glinianami
do bitwy pod Piławcami (14 sierpnia – 23 września)
V. XVII-wieczny obraz księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

Zakończenie
Bibliografia
Spis map i schematów

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2023