• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Film z prezentacji książki autorstwa prof. dra hab. Bogusława Polaka oraz prof. dra hab. Michała Polaka pt. „O żołnierzu niezłomnym Generale Władysławie Andersie … ”

Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacji książki autorstwa prof. dra hab. Bogusława Polaka oraz prof. dra hab. Michała Polaka pt. „O żołnierzu niezłomnym Generale Władysławie Andersie … ”.

Spotkanie to odbyło się w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w ramach spotkań Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024