• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Odsłonięcie pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dnia 19 grudnia 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim na Placu Powstańców Wielkopolskich miały miejsce uroczystości obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Po powitaniu przez Henryka Szymańskiego – burmistrza Grodziska Wielkopolskiego przybyłych gości, odbyła się msza święta w intencji poległych powstańców ziemi grodziskiej.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie pomnika Powstańca Wielkopolskiego autorstwa dr Jarosława Boguckiego, którego dokonali Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki oraz Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański. Pomnik poświęcił ksiądz proboszcz Władysław Łapawa. Natomiast inscenizacje wydarzeń historycznych przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Grodziska Orkiestra Dęta.

Ufundowanie monumentu było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER oraz sponsorów.

W uroczystościach uczestniczyli: Jan Filip Libicki – Senator RP, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Honorowi Obywatele Grodziska Wielkopolskiego, Czesław Klasiński, ks. prałat Henryk Nowak, płk Andrzej Krzyżanowski – przedstawiciel dowódcy 5. Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa wraz z kompanią honorową.

Po zakończeniu uroczystości odsłonięcia pomnika, uczestnicy przeszli na cmentarz. Pod grobowcem Powstańców Wielkopolskich odbył się apel poległych, prowadzony przez mjra Jacka Wesołowskiego. Następnie oddano salwę honorową dla uczczenia poległych. Dalej delegacje organizacji i szkół złożyły kwiaty. Obchody zakończyło przemówienie Henryka Szymańskiego – burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w którym podziękował przybyłym za udział w uroczystościach.

Opis uroczystości za Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, http://www.grodzisk.wlkp.pl, (dostęp: 22-12-2013 r.)

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024