• Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej

Prof. dr hab. Maciej Franz

DSC_0003 kopia

e-mail: franz@amu.edu.pl

kontakt: tel. (61) 829-47-63
pokój: 204

Zainteresowania naukowe:

– dzieje wojen morskich XIX i XX wieku;
– historia historiografii wojskowej;
– historia wojskowości epoki nowożytnej;

Realizowane projekty naukowe:

– Wojna na Morzu Śródziemnym 1939-1945;
– Losy powojennego pilotów i ich powrotu do życia w społeczeństwie;
Listy hetmańskie, hetmanów koronnych z rodu Potockich – grant NPRH;
– biografia hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego;

 

Działalność naukowa w stowarzyszeniach:

– Polskie Towarzystwo Historyczne (członek);
– Stowarzyszenie Historyków Wojskowości (członek, współzałożyciel);
– Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie (członek);
– Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” (członek);

Nagrody i wyróżnienia:

– Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za książkę pt. „Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku” w 2008 r.;
– Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za książkę pt. „Okręty lotnicze I wojny światowej” w 2010 r.;
– Nagroda III stopnia Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni za książkę pt. „Okręty lotnicze I wojny światowej” w 2010 r.;
– Nagroda w konkursie na najlepszą książkę akademicką IV Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010 dla Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej za książkę pt. „Okręty lotnicze I wojny światowej”;
– Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany w 2010 r.;
– Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za książkę pt. „Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie w II wojnie światowej” w 2012 r.;

Tematy prowadzonych zajęć dydaktycznych:

Strategia bezpieczeństwa narodowego;
Regionalizacja i instytucjonalizacja w bezpieczeństwie;
Międzynarodowe stosunki polityczne;
Polityka bezpieczeństwa europejskiego;
Polska w XX wieku;
Wstęp do badań historycznych;
Historia konfliktów morskich;
Nauki pomocnicze historii;
Nauki pomocnicze historii wojskowości;
Druga wojna światowa – wybrane problemy;
Vademecum studiów historycznych;
Europa doby napoleońskiej;
Wprowadzenie do studiów historyczno-wojskowych;
Europa nowożytna – wyzwania epoki;
Historia wojskowości nowożytnej;
Europejskie mocarstwa kolonialne;
Średniowiecze w tradycji europejskiej;
Władza, polityka, religia;
Myśl wojskowa, taktyka i sztuka operacyjna;
Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej;
Wojskowość państw europejskich;
Warsztat naukowy historyka;
Polska historiografia wojskowa;
Czy wojna jest potrzebna człowiekowi jak powietrze?;
Historia wojskowości polskiej i powszechnej do końca XVIII wieku;
Polityka morska Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej;
Wybrane problemy wojskowości polskiej i powszechnej w II wojnie światowej;
Kozaczyzna Ukrainna XVI-XVII wieku;
Wojna na Pacyfiku 1941-1945;
Wojny na morzu od X do XX wieku;
Ekonomiczne konsekwencje organizacji armii i prowadzenia wojen;
Kozaczyzna od Doroszenki do Mazepy;
Kształtowanie się wojskowości staropolskiej na tle europejskim;
Władza i religia – o państwie Wazów słów kilka;

 

Publikacje:

Monografie:

mfkoz

Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, wyd. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 255.

Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, wyd. II, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2004, ss. 236.

Maciej Franz, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, wyd. III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 255.

Maciej Maciej, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, wyd. IV, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012 ss. 255.

[nakład wyczerpany]

 

mfsr

Maciej Franz, Amerykańskie lotniskowce Lexington i Saratoga, ISBN: 83-7322-858-6, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 236.

 

 

 

 

 

 

mfipk

Maciej Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku, wydawnictwo Adam Marszałek, Wyd. I, Toruń 2006, ss. 476.

Maciej Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wyd. II, Toruń 2007, ss. 476.

 

[nakład wyczerpany]

 

 

 

 

mfol

Maciej Franz, Okręty lotnicze I wojny światowej, ISBN: 978-83-60278-36-9, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2009, ss. 243.

 

 

[nakład wyczerpany]

 

 

 

 

mfbnd

Maciej Franz, Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie w drugiej wojnie światowej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, ss. 432.

 

 

 

 

 

 

 

zpk

Maciej Franz, Krzysztof Kuska, Z Polski do Kanady – wojennym szlakiem Archiwum domowe porucznika Jerzego Hedingera, ISBN 978-83-7889-029-4, Wydawnictwo Napoleon V, 2013, ss. 250.

 

 

 

 

 

 

 

 

mhap

Maciej Franz, Anna Pastorek, Texel 1673, EAN 9788311126794, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013, ss. 192.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja prac zbiorowych:

Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z I Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 6-7 sierpnia 2005, Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, red. Toruń 2005, ss. 290.

Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeŜy Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 4-6 sierpnia 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 561.

Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne… Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznice urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka i Macieja Franz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 583.

Kultura Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom. I. Starożytność i średniowiecze. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 20-22 lipca 2007, pod red. M. Bogackego, M. Franz, Z. Pilarczyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 421.

Kultura Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom II. Nowożytność i współczesność. Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 20-22 lipca 2007, pod red. M. Bogackiego, M. Franz, Z. Pilarczyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 275 + płyta DVD.

Religia Ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 31 lipca-2 sierpnia 2009, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 523.

Ekonomia a wojna. Studia i szkice, red. Franz Maciej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, ss. 272.

Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. Franz Maciej, Zbigniew Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012 ss. 628.

Rozdziały w monografiach:

Maciej Franz, Bitwy pod Żółtymi Wodami i Korsuniem – kampania hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego na Ukrainie w 1648 roku, [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, Poznań–Kalisz 2001, s. 361-379.

Maciej Franz, Kilka uwag o dostępności Archiwów Państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Koninie, [w:] Archiwistyka na studiach historycznych, red. Wanda Krystyna Roman, Toruń 2002, s. 184-189.

Maciej Franz, Stan badań nad dziejami wojskowości – postulaty badawcze, [w:] Historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju. VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. Henryk Stańczyk, Toruń 2002, s. 232-239.

Maciej Franz, Mikołaj Potocki – hetman pozbawiony chwały. Droga ku sławie (cz. 1), [w:] Nad Wisła i Dnieprem. Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейскому вімірі – минуле і сучасність, t. 2-3, Toruń – Kijów 2003-2004, s. 14-21. – faktycznie ukazała się w sierpniu 2005 roku

Maciej Franz, Powstanie kozackie 1637 roku, [w:] Ukraina w Centralno-Wschodniej Europie Україна в Центрально-Східній Європi, t. V, Київ 2005, s. 210-242.

Maciej Franz, Źródła do dziejów Kozaczyzny Ukrainnej nad Morzem Bałtyckim w XVII wieku, [w:] Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeŜy Morza Bałtyckiego. Materiały z I Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 6-7 sierpnia 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek s. 181-195.

Maciej Franz, Źródła do dziejów ludów Morza Bałtyckiego w czasach nowożytnych i współcześnie. Wstęp, [w:] Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeŜy Morza Bałtyckiego. Materiały z I Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 6-7 sierpnia 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek s. 177-180.

Maciej Franz, Stanowisko w polskiej historiografii wobec ukraińskich badań nad Kozaczyzną Zaporoską, [w:] Polska Historiografia Wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku (VIII Forum Historyków Wojskowych), red T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2006, s. 93-100.

Maciej Franz, O panowanie na Bałtyku – starcia szwedzko-duńskie w 1676 roku, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 4-6 sierpnia 2006, red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 395-406.

Maciej Franz, Lotniskowce jako nowa broń na atlantyckim teatrze wojennym w okresie od 03 września 1939 do 06 grudnia 1941, [w:] Druga wojna światowa w Europie 1939-1945 – aspekty militarne, red. Hubert Królikowski, Piotr Matusak, Instytut Historii Akademii Podlaskiej Siedlce 2007, s. 191-210.

Maciej Franz, Obraz Dzikich Pól w polskiej historiografii XX wieku, [w:] Polacy na południowej Ukrainie i Krymie, red. Тomasz Ciesielski, Е. Czapiewski, V’âčeslav Kušnir, Germes, Odessa – Opole – Wrocław 2006 [2007], s. 326-329.

Maciej Franz, Alternatywa dla planu Isoroku Yamamoto – czy Japonia mogła nie przegrać wojny na Pacyfiku?, [w:] „Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne…” Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznice urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyka, M. Franz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 414-429.

Maciej Franz, Gdzie jest honor oficerski – rozważania na kanwie sprawy komandora podporucznika Henryka Kłoczkowskiego, [w:] Kultura ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Tom II. Nowożytność i współczesność, red. M.Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.103-120.

Maciej Franz, Unia hadziacka – idea i marzenia, [w:] 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008), red. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, s. 155-167.

Maciej Franz, Wojskowość kozacka a badania nad polską myślą wojskową, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red., W. B. Łach, Wydawnictwo LITTERA S.C., Olsztyn 2008, s. 118-127.

Maciej Franz, O religii jako przyczynie konfliktów zbrojnych nad Bałtykiem w epoce nowożytnej, [w:] Kultura Ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 31 lipca-2 sierpnia 2009, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2010, s. 351-362.

Maciej Franz, O Wikingach i nie tylko, [w:] Dwadzieścia lat minęło. Księga Jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, red. J. Orzeł, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2010, s. 247-251

Maciej Franz, Kwestie bałkańskie a stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Bałkany we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wybrane problemy, Drukarnia PRODRUK, Poznań 2010, s. 31-41.

Maciej Franz, Tragizm postaci Mikołaja Potockiego – o kapryśności historii słów kilka, [w:] Klio viae et India. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, 703-708.

Maciej Franz, Od Zborowa do Hadziacza – rozdroża myśli politycznej Bohdana Chmielnickiego, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 68-79.

Franz Maciej, Listy hetmana Mikołaja Potockiego jako przykład źródeł do historii wojskowości epoki staropolskiej, [W:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1 (stulecia XV-XVII); Collegium Columbinum, Kraków, 2011, s. 199-206.

Franz Maciej, Pieniądz nervus belli, [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, pod red. Macieja Franza; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 9-32.

Franz Maciej, Jan III Sobieski, Kozacy a Francja. Uwag kilka, [w:] Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, pod red. M. Foryckiego, A. Jakuboszczak, J. Jurkiewicz, I. Kraszewski, M. Pukianiec; Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań, 2011, s. 153-162.

Franz Maciej, Kozaczyzna – dylematy genezy państwa i narodu ukraińskiego, [w:] Ukraińcy – Historia i kultura, red, nauk. A. Kijas; Szreniawa, 2011, 2011, s. 69-80.

Franz Maciej, Lotniskowce na Śródziemnomorskim teatrze działań wojennych w drugim okresie wojny (grudzień 1941 – październik 1944), [w:] Wojskowość Bezpieczeństwo Wychowanie, Wydawnictwo UPH, Siedlce, 2012 s. 42-50.

Franz Maciej, Ideologia religijna a sojusze polityczne Kozaczyzny w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Instytut Badań nad dziedzictwem kulturowym Europy, 2012 s. 317-328.

Franz Maciej, The Chinese Fleet of Aircraft Carriers in 21st Century (Asia, a Giant with Feet of Clay), [w:] Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012 s. 79-98.

Franz Maciej, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag krytycznych), [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych (studia i szkice), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2012 s. 47-51.

Franz Maciej, Pierwsze powstania kozackie przeciw Rzeczypospolitej – próba oceny aspektów militarnych, [w:] Od armii komputowej do narodowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2012 s. 7-26.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Maciej Franz, Studia nad dziejami wojen polsko-kozackich w polskiej historiografii. Stan badań, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, t. II, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 1998, s. 83-100.

Maciej Franz, Ludwik Kubala jako historyk dziejów wojskowości kozaczyzny zaporoskiej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, t. III, Poznań, s. 31 – 48.

Maciej Franz, Żółte Wody i Korsuń w polskiej historiografii wojskowej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom IV, Poznań 2000, s. 35-48.

Maciej Franz, Studia historycznowojskowe na łamach „Przeglądu Morskiego w latach 1928-1939, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom V, Poznań 2001, s. 89-112.

Maciej Franz, Studia historycznowojskowe na łamach „Przeglądu Morskiego” w latach 1947-1950, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom VI, Poznań 2002, s. 35-48.

Maciej Franz, VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości – Piotrków Trybunalski, 17-18 września 2001, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom VI, red. Benon Miśkiewicz, Poznań 2002, s. 137-141.

Maciej Franz, Kozacy na Morzu Czarnym. XVII-wieczna piechota morska, [w:] „GROT. Zeszyty Historyczne”, nr 17, Leszno 2003, s. 28-46.

Maciej Franz, Studia historycznowojskowe na łamach “Przeglądu Morskiego” w latach 1957-1990, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom VII, Wyd. Instytut Historii UAM, Poznań 2003, s. 93-118.

Maciej Franz, Źródła w dydaktyce historii wojskowej, [w:] Źródła w badaniach historii wojskowej. VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, pod red. Kazimierza Pindela, Toruń 2004, s. 77-85.

Maciej Franz, Operacje lotniczo – morskie w wojnie falklandzkiej (krytyczny rys historyczny), „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. Numer Specjalny. Studia Historyczne”, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM Poznań 2005, s. 159-176.

Maciej Franz, Pomiędzy poglądem, opinią, a faktem – w odpowiedzi na recenzję Alberta Borowiaka „Nowa książka o wojskowości kozackiej (w związku z pracą Macieja Franza, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002), „Przegląd Historyczny”, 4, 2005.

Maciej Franz, Polska misja wojskowa na lotniskowcu BEARN – skutki pewnego dokumentu, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom IX, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM Poznań 2005, s. 171-178.

Maciej Franz, Powstanie kozackie 1637 roku i bitwa pod Kumejkami w polskiej historiografii wojskowej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom IX, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM Poznań 2005, s. 41-56.

Maciej Franz, W stepie szerokim, tam gdzie zaginął rozsądek – w odpowiedzi na Dariusza Kołodziejczyka – Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali, „Przegląd Historyczny”, 2008, t. XCIX, nr 3, s. 99-108.
Maciej Franz, Ukraina i Zaporoże czyli Historya Kozaków… Jana Nepomucena Czarnowskiego i jej znaczenie dla badań nad historią wojskowości kozackiej, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, t. X, red. Benon Miśkiewicz, Poznań 2007, s. 68-82.

Maciej Franz, War of peace. NATO in the face of European safety problems, „Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts”, No. 1, 2010, s. 22-34.

Franz Maciej, Polityka a religia. Sojusze Kozaczyzny w czasach Bohdana Chmielnickiego; „Balcanica Posnaniesie”, R. XVIII, 2011, s. 125-137.

Franz Maciej, O różnicy pomiędzy okrętem liniowym a liniowcem, pancernikiem a krążownikiem liniowym – czyli dlaczego nie odpowiem Panom Oskarowi Myszorowi i Michałowi Glockowi; „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 3/2011, 2011, s. 199-202.

Franz Maciej, W pogoni za „Żółtym Tygrysem”, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom XII, 2011, s. 94-127.

Franz Maciej, Lotniskowce w drugiej fazie Bitwy o Atlantyk (1942-1945); „Colloqium” 4/2011 Gdynia, http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/numery/IV/MF.pdf, 2011, s. 33-56.

Franz Maciej, The role of a historical comic book in the contemporary Word, „Історичний Архів”, Наукові студї, Випуск 8, 2012 s. 79-85.

Recenzje i polemiki:

Maciej Franz, Bartosz Kruszyński, To co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Bibliografia ppłk Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 254, „Myśl Wojskowa”, nr 1/2006, Warszawa 2006, s. 282-284.

Maciej Franz, [rec.] Gdy mundur staje się jedyną namiętnością, „Tydzień Polski”, 8 lipca 2007, Londyn 2007, s. 5.

Franz Maciej, Recenzja książki Gao Ertai, W poszukiwaniu ojczyzny. Wspomnienia z chińskiego obozu pracy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 304, „Colloqium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, Colloqium, 1/2012, 2012 s. 123-128.

Franz Maciej, Jacques Marseille, Tygři Sedmi Moří, cz. 1, Francouzští korzàři 1340-1697, Praha 2011, Wydawnictwo CeskyCestovatel.cz, ss. 136, Infolotnicze, https://www.infolotnicze.pl/2012/12/14/tygri-sedmi-mori-cz-1-francouzsti-korzari-1340-1697-recenzja/ (2012-12-14), 2012

Franz Maciej, Ivan Brož, Pearl Harbor, Praha 2011, Wydawnictwo OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, ss. 192, Infolotnicze, https://www.infolotnicze.pl/2012/12/15/ivan-broz-pearl-harbor-recenzja/ (2012-12-15), 2012

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych:

Maciej Franz, Rosyjskie okręty lotnicze do 1941 r., cz. 1, „Okręty Wojenne”, nr 55, 5/2002, s. 8-13.

Maciej Franz, Rosyjskie okręty lotnicze do 1941 r., cz. 2, „Okręty Wojenne”, nr 56, 6/2002, s. 14-18.

Maciej Franz, Rosyjskie okręty lotnicze do 1941 r., cz. 3, „Okręty Wojenne”, nr 62, 6/2003, s. 17-21.

Maciej Franz, Niemieckie okręty lotnicze pierwszej wojny światowej, cz. 1, „Okręty Wojenne”, nr 66, 4/2004, s. 11-16.

Maciej Franz, Niemieckie okręty lotnicze pierwszej wojny światowej, cz. 2, „Okręty Wojenne”, nr 67, 5/2004, s. 15-21.

Maciej Franz, Lotniskowiec STALIN – dzieje wielkiej mistyfikacji, „Pro Memoria”, nr 6 15/2004, s. 38-41.

Maciej Franz, Lotniskowiec EAGLE – koń roboczy Royal Navy, „Okręty Wojenne”, 74/2005, s. 10-20.

Maciej Franz, Lotniskowce na Wołdze – nieznany epizod wojny domowej w Rosji, „Okręty Wojenne”, 83 3/2007, s. 26-30.

Maciej Franz, Stawiacz min ORP „Gryf” w kampanii wrześniowej 1939 roku, „Okręty Wojenne”, 3/2010, s. 58-66.

Maciej Franz, Rafał Mariusz Kaczmarek, Pancerni korsarze Kriegsmarine, Wydawnictwo Attyka, Warszawa 2010, ss. 268, „Okręty Wojenne”, 2/2010, s. 120.

Maciej Franz, Peter C. Smith, Orel ve válce. Válečný Denik Letadlové Lodi, Wydawnictwo Naše Vojsko, Praha 2009, „Okręty Wojenne”, 4/2010, s. 104.

Franz Maciej, Aleksandr Mitrofanov, Rosyjskie lodołamacze, cz. 1, [w:] „Okręty Wojenne”, nr 1/2011, Tarnowskie Góry (tłumaczenie z jęz. rosyjskiego); Okręty Wojenne, 1/2011, s. 19-28.

Franz Maciej, Aleksandr Mitrofanov, Rosyjskie lodołamacze, cz. 2, [w:] „Okręty Wojenne”, nr 2/2011, Tarnowskie Góry 2011 (tłumaczenie z jęz. rosyjskiego); Okręty Wojenne, 2/2011, s. 32-44.

Franz Maciej, Krzysztof Zalewski (1966-2012) – historyk, marynista, miłośnik lotnictwa, „Infolotnicze”, https://www.infolotnicze.pl/2012/12/11/krzysztof-zalewski-1966-2012-historyk-marynista-milosnik-lotnictwa/ (2012-12-11), 2012.

Hasła w encyklopediach i słownikach:

Maciej Franz, „Słownik Biograficzny Historii Polski”, red. Janina Chodera, Feliks Kiryk, t.1, Wrocław 2005, hasła: Adamecki Bernard, s. 5; Albrecht Janusz, s. 10; Bałachowicz-Bułak Stanisław, s. 43; Bem Józef Zachariasz, s. 70; Boguszewski Tadeusz, s. 117; Bokszczanin Janusz Bohdan, s. 122; Bończa-Uzdowski Władysław, s. 132; Gonta Iwan, s. 464; Herman Franciszek Kwiryn, s. 536-537; Kukliński Ryszard Jerzy, s. 796; Kuropieska Józef, s. 808-809; Papała Marek, s. 1116; Skalski Stanisław, s. 1387; Spychalski Marian, s. 1432-143.

Maciej Franz, Encyklopedia Wojny, Wersja internetowa, HBO Pacific, http://pacific.hbo.pl/encyclopedia.html (10.03.2010): Aligator LVT-1. Landing Vehicles Tracked; M 11/60 Bofors. Armata przeciwlotnicza 40mm; Armia Kwantuńska; LCI – Landing Craft Infantry. Barka desantowa piechoty; Little Boy. Pierwsza amerykańska bomba atomowa; Yokosuka MXY 7 Okha Baka. Kugisho Okha model 22; Boeing B 17C Flaying Fortess; Douglas SBD 3 Dauntless. Bombowiec nurkujący; M3A1 Stuart. Amerykański czołg lekki; Generał Grant/Lee. Amerykański czołg średni; Działo M1915. Japońskie działo kalibru 150mm M1915; Granatnik pancerny. M1A1 bazooka 60mm; Kamikadze; Bushido. Kodeks honorowy; Lotniskowiec „Akagi”; Lotniskowiec „Enterprise”; LSM – Landing Ship Medium. Średni okręt desantowy; Yamato – Musashi. Japońskie wielkie okręty liniowe; Amerykańska piechota morska. Marines; Samolot Mitsubishi G4M1; Kaiten typ II. Japońska żywa torpeda.

Sprawozdania:

Maciej Franz, Sprawozdanie z obrad I Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, tom IX, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM Poznań 2005, s. 187-192

Michał Bogacki, Maciej Franz, Sprawozdanie z obrad II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. X, red. Benon Miśkiewicz, Poznań 2007, s. 181-189.

Wstępy i wprowadzenia:

Maciej Franz, Wprowadzenie do części drugiej, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 4-6 sierpnia 2006, red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Toruń 2007, s. 371-374.

Maciej Franz, Wstęp, [w:] Kultura Ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 31 lipca-2 sierpnia 2009, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 7-13.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje, pod red. Macieja Franza i Bartłomieja Sieka; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 5-9.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, pod red. Macieja Franza i Mariusza Kardasa; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 7-11.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] O polityce która rządzi losami człowieka, pod red. Macieja Franza i Karola Kościelniaka; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 7-10.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] Człowiek – Pedagog – Mędrzec, pod red. Macieja Franza i Piotra Semkowa; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 7-10.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, pod red. Macieja Franza; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, s. 5-7.

Franz Maciej, Wstęp, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012 s. 9-16.

Inne:

Maciej Franz, Polskie Państwo Podziemne, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Armii Krajowej”, Okręg Wielkopolska, marzec 2000, 1 (40), s. 14-20.

Maciej Franz, Rola wychowania w życiu człowieka, [w:] Bonum Adipisci. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Dziesięciolecie Szkoły 1991-2001, Bolechowo 2001, s. 7-8.

Maciej Franz, Hetman pozbawiony czci i godności, „Wprost”, styczeń 2003, s. 8.

Maciej Franz, Przybyli do powiatu z Kijowa, „Obywatel”, grudzień 2003, Murowana Goślina 2003, s. 13.

Maciej Franz, Wyprawa nad Dniepr, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Bolechowo 2003, s. 11-14.

Maciej Franz, W cieniu swojego sztandaru, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie i Murowanej Goślinie, Rok Szkolny 2003/2004, s. 12-13.

Maciej Franz, Szkolna Liga Historyczna, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie i Murowanej Goślinie, Rok Szkolny 2003/2004, s. 33.

Maciej Franz, Zawitali do nas młodzi ludzie z Kijowa, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie i Murowanej Goślinie, Rok Szkolny 2004/2005, s. 18-19.

Maciej Franz, Kijów po pomarańczowej rewolucji, [w] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie i Murowanej Goślinie, Rok Szkolny 2004/2005, s. 20-21.

Maciej Franz, Szkolna Liga Historyczna. Na wojnie ze źródłami 2004/2005, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie i Murowanej Goślinie, Rok Szkolny 2004/2005, s. 26.

Maciej Franz, Studniówka, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Rok Szkolny 2005/2006, s. 12-13.

Maciej Franz, Szkolna Liga Historyczna 2005/2006, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Rok Szkolny 2005/2006, s. 15.

Maciej Franz, Jolanta Kosińska-Franz Zmagania z historią, [w:] Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Bolechowo 2007, s. 25.

Maciej Franz, Wyjaśnienia Redakcji, [w:] Religia Ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko-duńskie. Mare Intengrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 31 lipca-2 sierpnia 2009, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2010, s. 525 (wyd. II, uzupełnione).

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2020