• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

SDPHW

 

„Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” (dalej SDPHW) czasopismo naukowe ukazujące się nieprzerwanie od 1975 roku, założone przez profesora Benona Miśkiewicza.

SDPHW są jedynym czasopismem poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej Polski dotyczącej.

Na łamach SDPHW ogłaszane są wyniki badań historiograficznych dotyczących prac związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek.

Swoje artykuły publikują młodzi adepci nauki historycznej, jak i doświadczeni naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski.

Redakcja:

Redaktor: Zbigniew Pilarczyk
Sekretarz redakcji: Karol Kościelniak
Redaktor tematyczny: Karol Kościelniak
Redaktor językowy: Ewa Dobosz
Redaktor statystyczny: Konrad Ziółkowski

Komitet naukowy:

– dr hab. Valentin Constantinov – Mołdawska Akademia Nauk w Kiszyniowie;
– prof. n. dr hab. Maciej Franz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– dr Karol Kościelniak (sekretarz) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– prof. n. dr hab. Jarosław Piątek – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
– prof. n. dr hab. Zbigniew Pilarczyk (przewodniczący) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– prof. dr hab. Ihor Sribnyak – Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, dyrektor Centrum Badań Studiów Orientalnych – Omelyan Pritsak, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”;
– prof. n. dr hab. Maciej Szczurowski – Uniwersytet Gdański w Gdańsku;
– prof. n. dr hab. Wanda Krystyna Roman – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
– prof. dr hab. Wadim Zadunajski – Ukrainski Uniwersytet Katolicki we Lwowie;

Recenzenci:

– prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski;
– prof. UAM dr hab. Maciej Franz;
– prof. AMW dr hab. Dariusz Nawrot;
– prof. USz dr hab. Jarosław Piątek;
– prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk;
– prof. UG dr hab. Maciej Szczurowski;
– prof. UMK dr hab. Wanda Krystyna Roman;
– prof. n. dr hab. Wadim Zadunajski (UUK we Lwowie);

 

Zapraszamy autorów do współpracy!

 

Przejdź do strony czasopisma >>>

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024