• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Specjalność

 

Interesuje cię historia wojskowa? Pragniesz zgłębić dzieje militarne człowieka?

 

TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

Studia w zakresie Historii wojskowości prowadzone są pod patronatem  Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Specjalność oparta jest na programie studiów historii ogólnej, ale w powiązaniu z naukami wojskowymi.

[program studiów licencjackich do pobrania w formacie pdf]

Na studiach licencjackich możesz studiować:

• Wojskowość starożytnego Bliskiego Wschodu
• Wojskowość w starożytnej Grecji i Rzymie
• Społeczeństwo a wojna w antyku
• Wojskowość powszechna w średniowieczu
• Wojskowość w średniowiecznej Polsce
• Społeczeństwo a wojna w średniowiecznej Europie
• Wojskowość powszechna w nowożytności
• Wojskowość polska w nowożytności
• Społeczeństwo a wojna w XVI-XVIII w.
• Wojskowość w dobie wojen napoleońskich
• Wojskowość powszechna w XIX wieku
• Wojskowość polska w dobie powstań narodowych
• Wojskowość powszechna w XX wieku i w pocz. XXI wieku
• Wojskowość polska XX wieku i w pocz. XXI wieku
• Społeczeństwo a wojna w XX wieku i pocz. XXI wieku

[program studiów magisterskich do pobrania w formacie pdf]

Na studiach magisterskich możesz studiować:

• Broń i barwa w starożytności i średniowieczu
• Dzieje wojen morskich
• Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno wojskowych
• Rola dowódców w dziejach
• Broń i barwa w nowożytności
• Znaczenie punktów oporu w systemie obrony na przestrzeni dziejów
• Pola bitew
• Broń i barwa w XIX wieku
• Ekonomiczne uwarunkowania wojen
• Muzealnictwo wojskowe
• Broń i barwa w XX wieku i współcześnie
• Wpływ postępu techniki na przemiany w wojskowości
• Warsztaty popularyzacji historii

Pracownicy i doktoranci Zakładu Historii Wojskowej oraz studenci specjalności historia wojskowości są członkami lub współpracują z grupami odtwórstwa historycznego

Swoje zamiłowanie do wojska, broni i barwy możesz poszerzyć w działającej przy Zakładzie Historii Wojskowej Sekcji Studentów Historyków Wojskowości.

DOŁĄCZ DO NAS!

 

Kontakt:

Zakład Historii Wojskowej
Instytut Historii UAM
Ul. Święty Marcin 78
Pokój 206
Tel. +48 (061) 8294765
www.zhw.amu.edu.pl
kkos@amu.edu.pl

 

Niezbędne adresy:

www.amu.edu.pl

www.historia.amu.edu.pl

https://rejestracja.amu.edu.pl/

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024