• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Prezentacja książki dra Marka Rezlera pt. „Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości”

W dniu dzisiejszym 11 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu odbyła się prezentacja książki dra Marka Rezlera pt. „Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości”. Wydawcą książki jest Dom Wydawniczy REBIS z Poznania.

W spotkaniu i dyskusjach z autorem uczestniczyli studenci I roku z Wydziału Historycznego UAM w ramach przedmiotu „Wprowadzenie do historii”, a prowadzonego przez dra Bartosza Kruszyńskiego.

Jest to już trzecia książka dra Marka Rezlera wydana przez REBIS, a poświęcona wkładowi Wielkopolski i jego mieszkańców w walkę o niepodległość swojego regionu i Rzeczypospolitej.

W trakcie uroczystości dr Marek Rezler otrzymał od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nagrodę przyznawaną dla Liderów Pracy Organicznej – Statuetkę Honorową Hipolita.

—————————————————

Dr Marek Rezler – historyk, wybitny regionalista oraz popularyzator dziejów Wielkopolski. W swoich pracach zajmuje się m.im. udziałem mieszkańców Wielkopolski w walkach o niepodległość oraz biografistyką. Autor m.in. monografii na temat wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, biografii Emilii Sczanieckiej, Hipolita Cegielskiego, kalendarium poznańskiego, rozdziałów prac zbiorowych poświęconych dziejom miast wielkopolski oraz opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS książek „Poznań. Miasto niepoznane” (2006, wspólnie z Jerzym Bogdanowskim), „Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach” (2008) i „Wielkopolanie pod bronią 1768-1921” (2011). Od wielu lat współpracuje z Radiem Merkury i Wielkopolską Telewizją Kablową, pisze w prasie krajowej i regionalnej.

 

mr1

Autor: Marek Rezler

Tytuł: Powstanie Wielkopolskie

Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS
Data wydania: 2008
ISBN 978-83-7510-232-1
Liczba stron: 360
Format: 150 x 225

 

 

 

 

 

Autor: Marek Rezler

Tytuł: Wielkopolanie pod bronią 1768-1921

Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS
Data wydania: 2011
ISBN 978-83-7510-775-3
Liczba stron: 388
Format: 150 x 225

 

 

 

 

 

mr3

Autor: Marek Rezler

Tytuł: Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości

Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS
Data wydania: 2013
ISBN 978-83-7818-413-3
Liczba stron: 344
Format: 150 x 225

 

 

 

 

 

—————————————————

Honorowa Nagroda dla Liderów Pracy Organicznej przyznawana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Pojęcie pracy organicznej zrodziło się w ubiegłym stuleciu jako określenie działalności ludzkiej nakierowanej na organizowanie wszelkich wysiłków mających na celu zachowanie polskiej gospodarki w warunkach jakie wówczas panowały, kiedy na polskich ziemiach dominowały obce mocarstwa. Szczególnego znaczenia pojęcie pracy organicznej nabrało po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, kiedy nastał czas odbudowy państwa i zainicjowanie jego rozwoju.

Przez wiele dziesięcioleci powojennych po drugiej wojnie światowej pojęcie pracy organicznej nie znajdowało się w obiegu, chociaż pozostawało w świadomości społecznej, szczególnie w regionie wielkopolskim, gdzie stale pozostawała żywa legenda Hipolita Cegielskiego, XIX- wiecznego prekursora i wielkiego rzecznika pracy organicznej – pracy od podstaw, pracy o ładunku patriotycznym, pracy przynoszącej korzyści ogółowi społeczeństwa.

Zmieniają się epoki, zmieniają się zawartości pojęć. Dzisiaj pracę organiczną rozumiemy jako wszechstronną działalność na rzecz unowocześniania naszego państwa i naszego społeczeństwa, rozumiemy jako podejmowanie wyzwań nowej epoki cywilizacyjnej i kulturowej zmierzającej do globalnej integracji gospodarczej, naukowej i informacyjnej. W tej nowej epoce praca organiczna przesuwa się z obszaru gospodarczego w obszar intelektualnej działalności człowieka, z obszaru produkcji materialnej w obszar zarządzania i organizowania. Często też w obszar szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki.

Dlatego dzisiaj ludźmi pracy organicznej w nowoczesnym rozumieniu są nie tylko inżynierowie i przedsiębiorcy, nie tylko pracownicy przemysłowi czy lekarze, ale również naukowcy, politycy, duchowni, szefowie wielkich organizacji gospodarczych – wszyscy ci, których działalność służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu, ma jako jeden ze swoich głównych celów odnowienie i upowszechnianie w polskim społeczeństwie idei tak właśnie rozumianej pracy organicznej: służenia państwu i narodowi.

Wśród wielu działań Towarzystwa jest więc ukazywanie i promowanie jako wzorców osobowych postaci polskiego życia publicznego, gospodarczego i naukowego, które w szczególny sposób zasługują dzisiaj na miano Liderów Pracy Organicznej. Osobistości te w uznaniu ich zasług, w uznaniu dla ich pracy są też w specjalny sposób honorowane wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita, powołaną przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnieniem jest przyznawana przez Kapitułę Statuetka Honorowego Hipolita oraz dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej.

Informacja o nagrodzie, [za:] Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, http://thc.org.pl/, (dostęp: 2013-12-11)

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2023