• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

O Powstaniu Wielkopolskim w „Polsce Zbrojnej”

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Pamięci powstańców z Wielkopolski” autorstwa Łukasza Zalesińskiego, który ukazał się na łamach „Polski Zbrojnej” .

Fot. ze zbiorów NAC

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2023