• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

W ramach zajęć prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego „Muzealnictwo wojskowe” na Specjalności Historia Wojskowości (2 rok studiów magisterskich) w dniu 27.10.2015 roku odbył się wykład wraz z prezentacją pt. „Sto lat temu – 1915”, który przeprowadziła Pani kustosza Alina Sokołowska z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2023