• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii

Autor: Michał Bogacki

Tytuł: Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii

Rok i miejsce wydania: 2007
Stron: 288
ISBN: 978-83-7441-625-2
Format: A-5
Okładka: miękka

 

Fragment wstępu:

Wszechstronne i dość nowatorskie, jak się zdaje Autorowi, podejście do tematu jest wynikiem kilkuletnich przemyśleń oraz szczególnego zainteresowania tą, jakby zapomnianą już dziś, dziedziną wojskowości polskiej – wojskowości wczesnopiastowskiej, której osiągnięcia śmiało stawiać możemy w rzędzie najwybitniejszych dokonań oręża polskiego. Większość prac poświęconych ogólnie zagadnieniu polskich sił zbrojnych w dobie monarchii wczesnopiastowskiej powstała przed niemal półwieczem. Wprawdzie wiele zawartych w nich tez stanowi do dziś fundament naszej rekonstrukcji rzeczywistości wojska z doby panowania pierwszych Piastów, jednak efekty nowszych badań nad różnorodnymi sferami życia naszych przodków umożliwiają krytykę, względnie rozwinięcie niektórych wcześniejszych tez, a także analizę zagadnień dawniej pomijanych. Niemal zawsze jednak ustalenia sprzed pól wieku stanowią materiał wyjściowy dla rozważań zawartych w niniejszej pracy.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024