• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Sekcja Studentów Historyków Wojskowości

Najprężniejsza grupa tematyczna Koła Naukowego Instytutu Historii UAM
możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi
możliwość działania i realizacji swoich zainteresowań
uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez pracowników Zakładu Historii Wojskowej
szansa na pokazanie własnych osiągnięć na studenckich konferencjach naukowych
udział w wycieczkach i objazdach naukowych po kraju i zagranicy
współpraca ze stowarzyszeniami odtwórstwa historycznego „Acies Curialis” i „Odwach”

Cotygodniowe spotkania, referaty, projekcje filmowe, prelekcje, pokazy oraz dyskusje na pewno zainteresują zarówno każdego pasjonata historii wojskowości, jak i osoby, które mają z nią mniejszy kontakt.

Zapraszamy zatem do współpracy i tworzenia Sekcji Studentów Historyków Wojskowości.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024