• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Od Zborowa do NATO (1649–2009) (Politologia). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku

Tytuł: Od Zborowa do NATO (1649–2009) (Politologia). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku

Redakcja: Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Data wydania: 2009
Strony: 470
ISBN: 978-83-7611-518-4
O książce:

Oddawamy w ręce czytelników tom, będący owocem współpracy naukowców Polski i Ukrainy, usiłuje spojrzeć na stosunki polsko-ukraińskie z rozmaitych punktów widzenia. Ze względu jednak na dominujące we wzajemnych odniesieniach spojrzenie historyczne należało rozpocząć od rozpatrzenia dziedzictwa przeszłości.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024