• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich)

Publikacja jest pionierską pracą naukową z pogranicza historii, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nauk wojskowych. Z perspektywy amerykańskiej poddano szczegółowej analizie zagadnienia: przemian w amerykańskiej wojskowości, bezpieczeństwa narodowego USA, konfliktów zbrojnych w Iraku (1990-1991, 2003-2008) oraz w Afganistanie (2001-2009). Bazą prac badawczych była rozległa amerykańska baza źródłowa, czasopisma, literatura oraz filmy dokumentalne. Uzupełnieniem omawianych zagadnień są liczne mapy, schematy organizacyjne oraz wykresy.

 

 

 

 

 

 

Autor: Bartosz Kruszyński

Tytuł: Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich)

spis treści

 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Seria: Historia nr 217
ISSN: 0554-8217
ISBN: 978-83-232-2281-1
Liczba stron: 594
Liczba arkuszy wyd.:45,00
Format: B5
Rodzaj oprawy: miękka

[nakład wyczerpany]

 

————————————————————————–
Author: Bartosz Kruszynski

Title: United States Armed Forces’ Participation in the Iraq and Afghanistan Conflicts – the Greatest Wars at the Turn of the 21st Century (based on American sources and studies)

Abstract:

In this work, the author analyzes the major conflicts involving United States armed forces around the turn of the 21st century (the Gulf War in 1990-1991, the current Iraq War from 2003-2009, and the war in Afghanistan from 2001-2009) and the issues associated with U.S. security in this same time period. The text portrays numerous issues surrounding American military science: the Revolution in Military Affairs from the 1970’s through 2009; changes in U.S. security strategy; transformation in methods of conducting war; the U.S. Army’s experience in counterinsurgency operations; the development and implementation of COIN doctrine; military operations in Iraq in 1991 (Desert Shield, Desert Thunder, Desert Sabre); combat operations in Iraq from 2003-2009; combat operations in Afghanistan from 2001-2009; presidential politics with regard to ongoing conflicts in Iraq and Afghanistan; characteristics of combatants on all sides; and losses suffered in these wars. The author strives to discuss conflict not only as a military phenomenon, or issue of intemational security, but from the perspective of the average soldier. Several dozen maps and graphs supplement the text.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024