• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Alina Sokołowska, Jak obiekty muzealne opowiadają wojenne losy polskich rodzin

W ostatnich latach podkreśla się zwiększoną rolę edukacji muzealnej. Przybiera ona formy wykładów, lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych dla różnych grup wiekowych. Zarówno forma jak i treść takich zajęć zależą od zasobów danego muzeum i od jego specyfiki.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe [dalej: WMW] w ciągu swojej powojennej działalności (od 1958 r.) gromadziło i gromadzi nie tylko broń, uzbrojenie, mundury i znaki, ale także dokumenty, fotografie i różne pamiątki dotyczące służby wojskowej.

Wśród darów otrzymywanych od licznych ofiarodawców zdarzają się niekiedy darowizny składające się z wielu obiektów, które ze względu na ich obfitość i różnorodność można nazwać spuściznami. Na takie spuścizny składają się odznaczenia, odznaki, dokumenty, fotografie, korespondencja, relacje, często dotyczące nie tylko jednej osoby, ale całej rodziny. Podczas opracowania obiekty układają się niejako same w opowieść. Ze względu na specyfikę zbiorów WMW dotyczą one głównie losów polskich żołnierzy…

[Artykuł do pobrania w formacie PDF]

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024