• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych (studia i szkice)

Tytuł: Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych (studia i szkice)

Redakcja: Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 351
Format: B5
Oprawa miękka
ISBN 978-83-63047-01-6

WSTĘP – Zbigniew Pilarczyk;

WPROWADZENIE

Benon Miśkiewicz, Studia nad metodologią nauki historyczno-wojskowej;

CZĘŚĆ I – Studia metodologiczne nauki historyczno-wojskowej;

Karol Olejnik, Metodologia badań nad historią wojskowości średniowiecznej – podstawowe założenia;

Maciej Franz, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag krytycznych);

Lech Wyszczelski, Metodologia badań historyczno-wojskowych czasów najnowszych;

Jarosław J. Piątek, Konflikty zbrojne XX wieku. Skuteczność badania i badacza;

Juliusz S. Tym, Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych w obszarze sztuki wojennej;

CZĘŚĆ II – Metodyka badań historyczno-wojskowych;

Andrzej Makowski, Zastosowanie badań historyczno-wojskowych w naukach wojskowych;

Konrad Ziółkowski, Różnice metodyczne między techniką wojskową a bronioznawstwem średniowiecznym;

Andrzej Sędek, Klio a Psyche. Czy możliwa jest współpraca historii z psychologią?;

Janusz Karwat, Metodyka badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919;

Dariusz Radziwiłowicz, Metodyka badań źródłowych nad historią polskich formacji zbrojnych na Powołżu i Syberii w latach 1918-1920;

Jerzy Kajetanowicz, Metodologiczne uwarunkowania badań nad powojenną historią Wojska Polskiego;

Andrzej Drzewiecki, Wywiad jako próba weryfikacji źródeł do historii Marynarki Wojennej w latach 1945-1989;

Dariusz S. Kozerawski, Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych międzynarodowych operacji pokojowych z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1953-1999;

Wiesław B. Łach, Metodyka opracowywania środków symbolicznych (mapy, szkice, schematy) przy analizie systemu obronnego Polski północnej okresu międzywojennego;

Andrzej Aksamitowski, Metodologiczne aspekty prac nad atlasem historyczno-wojskowym;

Teodor Wójcik, Edukacja historyczna w szkołach oficerskich (podchorążych) w latach 1921-1939. Kilka uwag metodycznych do programu historii wojskowej;

Zygmunt Matuszak, Podróż historyczno-wojskowa jako forma badawcza i dydaktyczna;

Małgorzata Wiśniewska, Metody aktywizujące w nauczaniu historii wojskowości;

Maciej Hubka, Rekonstrukcja historyczna – dydaktyka, promocja oraz badania nad dziejami regionu;

CZĘŚĆ III – Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych w praktyce badawczej i dydaktycznej;

Mariusz Kardas, Metodyka badań na źródłach autobiograficznych w XX w. na przykładzie pamiętników Stefana Franciszka Sokoła – Komisarza Rządu w Gdyni;

Jerzy Przybylski, Relacje i wspomnienia w badaniach historycznych powojennych dziejów Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej;

Mariusz Niestrawski, Znaczenie literatury wspomnieniowej w badaniach nad kampanią wrześniową na przykładzie bitwy nad Bzurą;

Danuta Kisielewicz, Metodologia badań Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w zakresie problematyki jenieckiej;

Zdzisław Cutter, Agata Cutter, Metodologiczne założenia przygotowania i przeprowadzenia podróży wojskowo-historycznej na miejsce „Bitwy pod Legnicą” 9 kwietnia 1241 roku;

Rafał Roguski, Wojciech Włodarkiewicz, Podróż historyczno-wojskowa i objazd naukowy jako elementy kształcenia studentów kierunku historia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024