• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej

Oddajemy w Państwa ręce zbiór materiałów traktujących o wybranych problemach badawczych polskiej wojskowości. Jak zauważył jeden z recenzentów, prof. Dariusz Nawrot z AMW w Gdyni „jest to publikacja […] na wysokim poziomie merytorycznym i metodologicznym, a zawarte w książce artykuły poruszają tematy nie tylko ważne, ale i interesujące dla szerokiej rzeszy miłośników wojskowości”. Sądzimy, że materiały te przysłużą się dyskusji nad wybranymi problemami polskiej historii wojskowej. Drugi z recenzentów, prof. Maciej Franz z UAM w Poznaniu, napisał „Recenzowany tom studiów składa się z tekstów przygotowanych przez grono znakomitych polskich historyków wojskowości. Obok tych najbardziej doświadczonych […] odnajdujemy też opracowania młodych adeptów sztuki Clio Militaris, którzy powoli wkraczają do świata prawdziwej nauki”.

Prezentując dany zbiór, jesteśmy przekonani, że studia nad historią wojskowości mają przed sobą przyszłość. Widząc duże zainteresowanie badaniami nad tą specjalnością, zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianymi tekstami, ponieważ są one cennym przyczynkiem do dyskusji dotyczącej wybranych problemów polskiej historii wojskowości.

 

Tytuł: Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej
(red.) Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Data wydania: 2012
Strony: 356
ISBN: 978-83-7780-348-6

 

Spis treści

Konrad Ziółkowski, Wpływy wojskowości husyckiej na polską – problemy i postulaty badawcze;

Karol Kościelniak, Metody i problemy badawcze w określaniu składu armii koronnej pierwszej połowy XVII wieku;

Stanisław Czerep, Z działań militarnych na północnym odcinku frontu wschodniego, zima 1914/1915 r. Rosyjski plan operacyjny ze stycznia 1915 r.;

Jacek Szczepański, Rola pododdziałów landszturmu w kształtowaniu sytuacji polityczno-militarnej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego w okresie I wojny światowej;

Jan Snopko, Polska Siła Zbrojna czy Polnische Wehrmacht (1917–1918). O problemach z oceną tej formacji;

Henryk Ćwięk, Stan i perspektywy badań dziejów wojskowych służb specjalnych Drugiej Rzeczypospolitej;

Paweł Korzeniowski, Regulaminy Wojska Polskiego II RP jako źródło badań nad polską sztuką wojenną okresu międzywojennego;

Andrzej Olejko, Stan badań nad historią polskiego lotnictwa morskiego II RP – metodologia, historiografia i perspektywy badawcze;

Stanisław Jaczyński, Metodologiczne problemy badań nad losami oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie po 17 września 1939 roku;

Beata Gałek, Memuarystyka w badaniach nad losami jeńców polskich na Wschodzie w latach 1939–1941;

Łukasz Gładysiak,  Stan badań i wybrane problemy w pracy nad dziejami ochotników francuskich w armii niemieckiej podczas walk na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.;

Krzysztof Komorowski, Problemy badawcze Sił Zbrojnych PRL;

Andrzej Żebrowski, Organy bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1983. Wybrane problemy i postulaty badawcze;

Andrzej Rossa, Ustawodawstwo w zakresie terenowej obrony przeciwlotniczej do 1955 roku. Problemy badawcze ;

Michał Trubas, Możliwość rekonstrukcji elementów doktryny wojennej Układu Warszawskiego na podstawie koncepcji użycia polskich środków przenoszenia broni jądrowej;

Halina Łach, Metodologia badań przemian systemu ochrony granicy Polski w latach 1989–2004;

Jarosław Piątek, Modernizacja formacji pancernych i upancernienie innych rodzajów wojsk w Europie a działania podjęte w tym zakresie w Polsce przed rokiem 1939;

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024