• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

e-mail: bkrusz@amu.edu.pl

pokój 3.12

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7712-7905

Follow me on Academia.edu

Baza Wiedzy UAM

Google Scholar


Zainteresowania naukowe:

– Polacy w wojsku niemieckim podczas I wojny światowej
– dzieje poznańskiego garnizonu w latach 1914-1939
– militarna rola Wielkopolski w budowie niepodległości II RP
– siły zbrojne USA w konfliktach militarnych w XX i XXI wieku
– rozwój narzędzi wojny od końca XIX wieku do współczesności
– procesy i zjawiska socjologiczne w dziejach wojen i wojska
– fotografia i film, jako źródło do historii wojskowej w XX i XXI wieku

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024