• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Mgr Damian Płowy

DM

e-mail: dplowy@o2.pl

Zainteresowania naukowe:

– wojskowość europejska w XVIII wieku
– staropolska sztuka wojenna w epoce nowożytnej
– funkcjonowanie armii koronnej w XVII wieku
– armia szwedzka przełomu XVII i XVIII wieku
– dzieje powstania Chmielnickiego
– wybitni dowódcy epoki nowożytnej
– teorie wojenne i ich twórcy w czasach nowożytnych

Realizowane projekty naukowe:

– Regimentarstwo koronne w pierwszej połowie XVII wieku
– Bitwa pod Poniecem w 1704 roku

Bibliografia:

Książki:

– Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku, wydawnictwo „Infort Editions”, Zabrze – Tarnowskie Góry 2012 (w druku)

Artykuły:

– XIX-wieczne źródła do historii kościoła oraz parafii w Pogorzeli, [w:] „Grabonoskie Zapiski Regionalne”, r. XV, Grabonóg 2011, s. 35 – 45 (ISSN 1426 – 8000)
– Bitwa pod Poniecem w źródłach historycznych, [w:] „Zakład Historii Wojskowej UAM Poznań” (publikacja on-line), Poznań 2011, ss. 21

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024