• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Mgr Konrad Ziółkowski

kz

e-mail: kazet@amu.edu.pl

tel. 61 829 47 65
Pokój 206

Promotor:

Prof. n. dr hab. Zbigniew Pilarczyk

Realizowana praca doktorska:

Husyckie wojska polne. Kształt i organizacja armii

Zainteresowania badawcze:

– historia wojskowa średniowiecza
– historia średniowiecznej techniki wojskowej
– polska historiografia wojskowa
– najemnicy i żołnierze zaciężni w Europie (IX-XVI w.)

Najważniejsze publikacje:

• Ziółkowski K., Różnice metodyczne między techniką wojskową a bronioznawstwem średniowiecznym, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012, s. 117-136, ISBN 987-83-63047-01-6

• Ziółkowski K., Wpływy wojskowości husyckiej na polską – problemy i postulaty badawcze, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 18-29, ISBN 978-83-7780-348-6

• Ziółkowski K., Wojskowość i wojny husyckie na kartach polskiej historiografii, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, XIII, Poznań 2012, s. 11-27, ISSN 1234-2041

• Ziółkowski K., Starcie pod Radziejowem-Płowcami z 27 września 1331 roku na kartach polskiej historiografii, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, XIV, Poznań 2013, s. 35-48, ISSN 1234-2041

• Ziółkowski K., Uzbrojenie z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na kartach polskiej historiografii, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, XIV, Poznań 2013, s. 87-102, ISSN 1234-2041

• Ziółkowski K., Mercenaries or allies? Residents of the Polish Kingdom and the Grand Duchy of Lithuania in the Hussite Armies, [w:] Wybrane problemy badawcze historii wojskowej: Od źródła do syntezy, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 48-67, ISBN 978-83-7780-776-7

Udział w konferencjach:

• X Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Poznań 17-18 września 2010 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Różnice metodyczne między bronioznawstwem a historią techniki wojskowej

• III Spotkanie Bronioznawcze, Łódź 2-3 grudnia 2011 roku, Uniwersytet Łódzki, referat: Ikonografia w badaniach nad husycką techniką wojskową

• XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Kielce 29-30 czerwca 2012 roku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, referat: Mit ważnej bitwy w historiografii. Starcie na Psim Polu w 1109 r.

• Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Lublin 13 grudnia 2012 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, referat: Bitwa pod Płowcami. Zwycięstwo czy porażka

• W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Lublin 9-10 maja 2013 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, referat: Ciężkozbrojna jazda kopijnicza w wojskach husyckich

• VII Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego
„Migracje. Podróże w dziejach”, Wolin 26-28 lipca 2013 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat: Z Królestwa Czeskiego nad Bałtyk. Wyprawa wojsk polnych „sierotek” na Nową Marchię i Pomorze Gdańskie, na tle pozostałych wspaniałych rejz

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024