• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Mgr Wojciech Sługocki

ws

e-mail: wojslug@wp.pl

tel. 61 829 47 65

Pokój 206

Zainteresowania badawcze:

Historia wojskowości XIX i XX wieku,
Polska i światowa myśl wojskowa,
Wojskowość okresu 1918-1945,
Broń pancerna 1918-1945,
Realizowane projekty naukowe – doktorat,
Siły zbrojne państw ościennych w okresie międzywojennym w świetle polskich wojskowych czasopism specjalistycznych 1921-1939,

Najważniejsze Konferencje:

– V Konferencja Młodych Naukowców, 9-10 czerwca 2011 r., Wrocław, referat: Wozy bojowe Wojska Polskiego używane i projektowane w latach 1935-1939 – parametry a zastosowanie.
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka – Wojna – Społeczeństwo”, Wrocław, 23-24 września 2011 r., referat: Polska broń pancerna w drugiej połowie lat trzydziestych – między wizją a możliwościami.
– III Spotkanie Bronioznawcze, Łódź, 2-3 grudnia 2011 r., referat: Źródła ikonograficzne w badaniach nad uzbrojeniem wojska polskiego w okresie międzywojennym.
– XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, 29-30.06.2012, Kielce, referat: Mity i legendy o polskiej broni pancernej 1936-1939.
– Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej”, 9-10.05.2013, Lublin, referat: Słów kilka o pancerzach czołgowych w Polsce przed II wojną światową.
– Konferencja Naukowa Rozwój działań nieregularnych i ich wpływ na historię, 6.06.2013, Wrocław, referat: Działania nieregularne w Wielkopolsce podczas kampanii polskiej 1939 roku.

Najważniejsze publikacje:

Sługocki W., Polska broń pancerna w obliczu II Wojny Światowej. Wielkie jednostki pancerno-motorowe – wizje, możliwości, realizacja, [w:] „Biuletyn DWS.org.pl”, ISSN 2080-5780
Kempiński M., Sługocki W., Gospodarcze przyczyny nieprzygotowania II Rzeczypospolitej do wojny, [w:] „Ekonomia a wojna. Studia i szkice”, Toruń 2011.
Sługocki W., Czołg Lekki 7 TP – Spojrzenie krytyczne, [w:] „www.infolotnicze.pl”, ISSN 2084-5073.
Sługocki W., Karabin przeciwpancerny wz. 35 – czy na pewno „cudowna broń”?, [w:] „www.infolotnicze.pl”, ISSN 2084-5073.

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024