• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wręczenie świadectw ukończenia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

Świadectwa w blasku proporców,

Żołnierze otrzymali świadectwa po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Uroczystość zbiegła się z wręczeniem Szkole proporców rozpoznawczych.

W mglisty, piątkowy poranek przed Pomnikiem Armii Poznań absolwenci Szkoły Podoficerskiej po zakończonym sześciomiesięcznym szkoleniu otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły.

Słuchacze przez ostatnie pół roku przygotowywali się do objęcia pierwszych w swojej karierze stanowisk podoficerskich – dowódców drużyn i załóg. Szkolenie obejmowało trzy etapy: szkolenie ogólne, specjalistyczne oraz praktyki w jednostkach wojskowych. Po zaliczeniu ponad 180 dni szkoleniowych i 800 godzin spędzonych na poligonach, placach ćwiczeń, strzelnicach, salach wykładowych oraz zaliczeniu wielu egzaminów słuchacze odebrali upragnione świadectwa ukończenia szkolenia w Szkole Podoficerskiej.

Uroczystość wręczenia świadectw 190 absolwentom odbyła się u stóp Pomnika Armii „Poznań”. Miejscu szczególnym dla szkoły i jej słuchaczy. Szkoła przyjęła i z honorami kultywuje tradycje podoficerskich szkół pułkowych 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, a jej dowódcę generała brygady Franciszka Seweryna Włada uczyniła swoim patronem. W czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku 14. WDP brała udział w walkach w składzie Armii „Poznań”. Po odebraniu świadectw, które wręczył absolwentom szkoły podoficerskiej przedstawiciel Dowódcy Wojsk Lądowych – Szef Oddziału Szkolnictwa Wojskowego płk Zbigniew Błażewicz komendantowi poznańskiej Szkoły Podoficerskiej oraz kursom wręczono proporce rozpoznawcze.

Proporce znane są w dziejach oręża polskiego od X wieku. Wskazywały królowi, wodzowi, dowódcy miejsce pododdziału w walce – stanowiły system łączności oraz żołnierskiej tożsamości. Dziś łączność zapewniają wyspecjalizowane środki ale dla wojska tradycja stanowi ważny element życia i funkcjonowania jednostek wojskowych. Szkoła otrzymała zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej proporce rozpoznawcze. Z rąk komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownika Piotra Krieze proporzec odebrał komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych starszy chorąży sztabowy Marek Kajko, który następnie wręczył proporce rozpoznawcze kursom szkoły. Proporce Szkoły to wzorowane na lancach kawaleryjskich drzewce o wysokości 2,5 metra z trójkątną płachtą. Płachta w kolorze granatowym i żółtym – tradycyjnych kolorach piechoty z wpisanym pośrodku herbem województwa wielkopolskiego. Płachta proporca komendanta ma wymiary 30 x 80 centymetrów a pododdziałowe 30 x 50 centymetrów. Dodatkowo proporce kursów szkolenia SPWLąd posiadają wyhaftowane cyfry zgodne z numeracją pododdziałów a ich wzór jest stylizowany na czcionki wykorzystywane przez Wojsko Polskie w okresie II Rzeczypospolitej. Od dziś wraz ze sztandarem Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych proporce rozpoznawcze będą uświetniały uroczystości z udziałem podoficerów szkoły.

Mimo mgły rześkiego poranka uroczystość zakończyła się w pięknym słońcu, blasku proporców rozpoznawczych i z dumnymi z własnych osiągnięć – ukończenia Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych absolwentami.

Tekst: chor. Marcin Szubert
Fot.: chor. Piotr Lubiński

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024