• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku

Praca prezentuje nową autorską koncepcję kształtowania się organizacji militarnej Kozaków, zawierającą monograficzne opracowanie poszczególnych rodzajów wojsk kozackich, ich organizacji i taktyki. W zalewie prac poświęconych Kozaczyźnie, zwłaszcza tych ukazujących się w ostatnich latach na Ukrainie, wyróżnia się ona rzetelnością badawczą, świeżością spojrzenia i oryginalnym ujęciem problematyki. Ponadto napisana jest jasnym językiem, czytelnym, wolnym gdzie to możliwe, od wąsko specjalistycznej terminologii wojskowej. Do jej niewątpliwych zalet należy też zaliczyć brak odwołań do sienkiewiczowskiej tradycji spojrzenia na dzieje Ukrainy, tak rzadkie w naszej historiografii.

 

 

 

 

 

Autor: Maciej Franz

 

Tytuł: Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku

 

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Strony: 255
Rok wydania: 2012
Format: A5
ISBN: 978-83-7780-230-4

 

Spis treści :

Wstęp
Problematyka badawcza
Źródła
Omówienie literatury
I. Wojskowość polska i państwa ościennych w XVI-XVII wiekiu
Wojskowość Rzeczypospolitej Polskiej

Wojskowość Wielkiego Księstwa Moskiewskiego
Wojskowość Turcji
Wojskowość Tatarów
Wojskowość Mołdawii
Wojskowość Wołoszczyzny
Wojskowość Siedmiogrodu
Przemiany w wojskowości Europy Zachodniej w XVI-XVII wieku
II. Powstanie i organizacja społeczna Kozaczyzny Zaporoskiej
Geneza powstania Kozaczyzny Zaporoskiej

Obszar powstania i rozwoju Kozaczyzny Zaporoskiej
Rejestr kozacki
Kozaczyzna nierejestrowa
Sicz Saporoska i wojsko siczowe
III. Organizacja wojskowa
Ukrainny teatr działań wojennych
Piechota i tabor
Jazda
Artyleria
Umocnienia polowe i stałe
Kozacy na morzu
Taktyka i strategia wojsk kozackich
Odrębność wojskowości kozackiej
IV. Wojny kozackie
Początki wojskowości kozackiej
Pierwsze bunty i doba heroiczna
Kozaczyzna w latach 1620-1648
Powstanie Chmielnickiego i upadek znaczenia Kozaczyzny w drugiej połowie XVII wieku
Zakończenie
Bibliografia

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024