• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Międzynarodowy projekt naukowy – „Gwiaździsta eskadra”

g8816

Obsada projektu:

Dr Bartosz Kruszyński – Wydział Historyczny UAM – kierownik projektu
Prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak – Wydział Historyczny UAM
Dr Agnieszka Sawicz – Wydział Historyczny UAM
Mgr Kostiantyn Mazur – (Ukraina)
Mgr Tetiana Soloshchenko – (Ukraina)

Uruchomienie projektu: 2012 r.

Cel projektu:

Przeprowadzenie kwerendy w archiwach, muzeach oraz kolekcjach prywatnych, którego celem jest odnalezienie oraz przywrócenie dla kultury i historii polskiej filmu fabularnego pt. „Gwiaździsta eskadra”.

Po odnalezieniu filmu zamierzamy przeprowadzić jego digitalizację, konserwację, a następnie zorganizować jego kolejną premierę w Poznaniu. Odnaleziony film zostanie wpisany do rejestru zabytków. Dzieło to, zostanie także opracowane w formie publikacji naukowej, gdzie poddany analizie będzie wizerunek wojny polsko-bolszewickiej na dużym ekranie.

Do wsparcia projektu zostaną zaproszeni partnerzy krajowi i zagraniczni.

rec2

Apel o wsparcie:

Apelujemy o wsparcie naszego projektu przez instytucje archiwalne, biblioteki i muzea oraz osoby prywatne, które posiadają jakiekolwiek informacje, dotyczące miejsca przechowywania filmu „Gwiaździsta eskadra”.

Informacje te mogą być pomocne w odnalezieniu filmu.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024