• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład – Trzy dokumenty władz powstańczych z 1863 r.

Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na wykład Pani Kustosz Aliny Sokołowskiej pt.

Trzy dokumenty władz powstańczych z 1863 r. Ze zbioru po Edmundzie Taczanowskim

Termin wykładu: Niedziela, 17 marca 2013 r. godz. 12.00

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

„My się śmierci nie ustraszym…” W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024