• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Zaproszenie na spotkanie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, zaprasza na spotkanie, gdzie Pan Juliusz Tomczak wygłosi referat pt. Broń i barwa sił zbrojnych Skonfederowanych Stanów Ameryki Północnej 1861 – 1865.

Spotkanie odbędzie się w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Informacje za Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy: http://www.bronibarwa.org.pl, (dostęp: 2013-06-12)

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024