• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Święto 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego w Międzyrzeczu

W koszarach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego w Międzyrzeczu, 14 czerwca 2013 roku odbyły się obchody święta brygady.

Należy tutaj dodać, że jednostka ta jest kontynuatorką Wielkopolskiej Brygady Kawalerii z okresu międzywojennego, której sztab mieścił się wówczas w Poznaniu. Brygada z Międzyrzecza dziedziczy także tradycje 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich z Wojsk Wielkopolskich, 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty z okresu II RP oraz 17. Pułku Piechoty i 17. Pułku Zmechanizowanego. Miano „Wielkopolska” oraz imię patrona gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego nadano brygadzie 5 lipca 1996 roku.

W tym roku obchody święta brygadowego przybrały wyjątkowy charakter. Wchodzący w jej skład: 7. Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej oraz 7. batalion strzelców konnych otrzymały ufundowane sztandary.

Jednym z fundatorów nowego symbolu dywizjonu jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. Stowarzyszenie brało także udział w merytorycznych pracach nad jego wizerunkiem.

Nowe sztandary są dokładnymi kopiami sztandarów przedwojennych. Oba wykonano w firmie Hero Collection z Poznania, z najwyższą dbałością o szczegóły.

Ojcem chrzestnym sztandaru 7. DAK został Krzysztof Kłoskowski – współwłaściciel firmy Hero Collection. Matką chrzestną natomiast Pani Danuta Sikora – synowa ogniomistrza Sikory, który walczył w ramach jednostki we wrześniu 1939 r., a po wojnie był głównym opiekunem pamięci o dywizjonie.

Po wręczeniu sztandarów, gen. dyw. Janusz Adamczak – dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, udekorował drzewce wstążkami Virtuti Militarii, które obie jednostki otrzymały za walki w kampanii wrześniowej 1939 r.

Podczas uroczystości został oddany salut armatni z kopii armaty wz.02/26 obsługiwanej przez działon mieszany – rekonstruktorów w mundurach historycznych oraz współczesnych żołnierzy 7. Dywizjonu.

Po wręczeniu nagród i odznak dla żołnierzy gen. Rajmund Andrzejczak otrzymał szablę od środowisk kawaleryjskich brygady.

Do 17. Brygady powróciły także barwy 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, które otrzymała kompania rozpoznawcza.

Na podstawi tekstu autorstwa Pawła Janickiego, za stroną Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej.

Informacje dotyczące 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej za stroną brygady: www.17wbz.wp.mil.pl

Fotografie autorstwa Beaty Skrzypczak otrzymaliśmy i opublikowaliśmy za zgodą i dzięki uprzejmości Grupy Rekonstrukcji Historycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024