• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Przeciąga kawaleria, strzemieniem srebrnym dzwoni…” w Muzeum Uzbrojenia – Oddziale WMWN

Zapraszamy na otwarcie wystawy w Muzeum Uzbrojenia (Cytadela) Oddziale Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu pt. Przeciąga kawaleria, strzemieniem srebrnym dzwoni…

Wernisaż: 14 czerwca 2013 roku, godz. 14.00

Wystawa będzie czynna do 31 lipca 2014 roku.

Zapraszamy!

Kurator wystawy: Anna Adamska
Aranżacja plastyczna: Andrzej Bartkowiak

Tekst za stroną WMWN: http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024