• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Studenci zwiedzili Fort Va

W ramach zajęć „Muzealnictwo wojskowe” oraz „Miejsca dawnych bitew i architektura obronna jako współczesna atrakcja turystyczna”, prowadzonych przez dr Bartosza Kruszyńskiego, 14 listopada 2013 r. (czwartek) studenci zwiedzili Fort Va.

„Zbudowany w latach 1887-1890, przez armie pruska, jest jednym z 18 fortów wchodzących w skład drugiego pierścienia Twierdzy Poznań i zarazem jednym z 6 fortów pośrednich nowego typu. W trakcie budowy otrzymał nazwę Bonin.

Otoczony jest suchą fosą o długości ponad 500 metrów, głębokości 5,5 metra i szerokości 9 metrów, do której dostępu strzegą 3 kaponiery: szyjowa i dwie czołowo-barkowe. Celem bezpiecznej komunikacji, kaponiery przeciwskarpowe zostały połączone z resztą pomieszczeń fortecznych poterna pod fosą. W centralnej części fortu znajduje się dziedziniec (majdan), a w bliskiej odległości od niego główne koszary fortu. Nad koszarami, wokół dziedzińca, umiejscowiono 5 remiz artyleryjskich z działobitniami przeznaczonymi dla dział kalibru 9 cm.

Wjazdu do fortu bronił blokhauz oraz most zwodzony umieszczony przed brama. W 1914 r. fort zmodernizowano, przystosowując remizy artyleryjskie do funkcji schronów pogotowia dla piechoty, sama artyleria zaś została wyprowadzona do schronów wybudowanych na miedzypolach fortu.

Od 2007 r., dzięki porozumieniu z właścicielem obiektu, Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, na terenie fortu prowadzone są prace rewitalizacyjne mające przywrócić fortowi jego dawny blask. Dzięki trasie turystycznej możliwe jest zobaczenie najważniejszych elementów fortu w częściach nadziemnych i podziemnych. Operatorem trasy turystycznej oraz użytkownikiem fortu jest Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Kernwerk.”

Fotografia oraz powyższy tekst za Stowarzyszeniem Miłośników Fortyfikacji Kernwerk: http://www.kernwerk.pl/

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024