• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Film z wykładu pt. „Ksiądz patron Stanisław Adamski, a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919”

Zapraszamy do zapoznania się z filmem ze spotkania

pt. „O politykach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 …”,

zorganizowanego przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu w dniu 5-12-2013 r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego (Odwach – Stary Rynek).

Wykład pt. „Ksiądz patron Stanisław Adamski, a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919” wygłosił mgr Mateusz Hurysz.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024