• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Karabin samopowtarzalny polskiej konstrukcji wz. 38M wraca do Polski

Sukcesem zakończyły się starania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Waszyngtonie we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprowadzenia do kraju z USA karabinu samopowtarzalnego wz. 38M konstrukcji inż. Józefa Maroszka. Działania zmierzające do odzyskania tego cennego zabytku podjęto po uzyskaniu informacji o umieszczeniu karabinu na aukcji internetowej w USA.

Zgodnie z postanowieniami ugody sądowej pomiędzy Ambasadą RP w Waszyngtonie i Panem Kristopherem Gąsiorem, dotychczasowym posiadaczem broni, a także w związku z rekompensatą pokrytą z funduszy Muzeum Historii Polski, 13 grudnia 2013 r. karabin został przekazany Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

W chwili obecnej w zbiorach światowych znajdują się tylko trzy egzemplarzy tej broni, a jedyny egzemplarz w Polsce eksponowany jest w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, pozyskany drogą wymiany z muzeum w Moskwie w 1987 r.

Pod koniec lat 30-tych XX wieku, kiedy to podjęto produkcję seryjną karabinu samopowtarzalnego wz. 38M, konstrukcja ta stanowiła przykład dużej innowacyjności wojskowej myśli technicznej II Rzeczypospolitej.

Od 1938 r do lipca 1939 roku wytworzono ok. 150 sztuk tego uzbrojenie. Jest wielce prawdopodobne, że po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r., oddziały Wermachtu, podobnie jak w przypadku innego przejętego uzbrojenia Wojska Polskiego, używały bojowo zachowane egzemplarze karabinu wz. 38M.

W najbliższym czasie broń zostanie sprowadzona do kraju i udostępniona zwiedzającym w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Informacja oraz fotografie [za:] Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostęp: http://www.mkidn.gov.pl/

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024