• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Nowa książka dra Marka Rezlera pt. „Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości”

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie nakładem Domu Wydawniczego REBIS ukazała się (w księgarniach od 3-12-2013 r.) książka autorstwa dra Marka Rezlera pt. Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości.

Książka jest swoistą kontynuacją, rozwinięciem i zamknięciem problematyki związanej z zaangażowaniem Wielkopolan w walkę o niepodległość w czasach zaboru, podjętej we wcześniejszych publikacjach Marka Rezlera: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 oraz Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Autor przedstawił specyfikę wielkopolskiej drogi do niepodległości, odmiennej niż w pozostałych zaborach, a co najważniejsze – skutecznej. Główną część książki stanowi prezentacja sylwetek ludzi szczególnie zasłużonych w pracy organicznej i walce zbrojnej tego czasu, a także próba zaprezentowania biografii zbiorowej polskich działaczy w zaborze pruskim. Autor dokonuje też zupełnie nowej oceny przyjmowanych dotąd metod walki o wolność z punktu widzenia ich racjonalności i osiągniętych celów.

Marek Rezler jest historykiem zajmującym się m.in. dziejami Wielkopolski, a zwłaszcza udziałem mieszkańców tej części kraju w walkach narodowowyzwoleńczych, biografistyką i badaniami regionalnymi Jest autorem m.in. monografii wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, biografii Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, kalendarium poznańskiego, rozdziałów prac zbiorowych poświęconych dziejom miast wielkopolski oraz opublikowanych przez Dom Wydawniczy REBIS książek Poznań. Miasto niepoznane (2006, wspólnie z Jerzym Bogdanowskim), Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Spojrzenie po 90 latach (2008) i Wielkopolanie pod bronią 1768-1921 (2011). Od wielu lat współpracuje z Radiem Merkury i Wielkopolską Telewizją Kablową, pisze w prasie krajowej i regionalnej.

 

ISBN: 978-83-7818-413-3
Data wydania: 2013
Wymiary: 150×225 mm
Oprawa: Twarda z obwolutą
Liczba stron: 344

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024