• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Spotkanie w Muzeum Powstania Wielkopolskiego pt.: „O politykach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 …”

W dniu 5-12-2013 r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Odwach – Stary Rynek, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

pt.: „O politykach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 …”.

W trakcie spotkania mgr Mateusz Hurysz zaprezentował wykład

pt. „Ksiądz patron Stanisław Adamski, a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919”

Tematyka wystąpienia obejmowała działalność ks. St. Adamskiego w okresie od listopada 1918 r. do czerwca 1919 r. począwszy od Tymczasowego Komisariatu NRL, przez Sejm Dzielnicowy, w okresie Powstania Wielkopolskiego skończywszy na czerwcu 1919 r., kiedy podpisano Traktat Wersalski, a ks. Adamski został posłem na Sejm Ustawodawczy.

Mgr Mateusz Hurysz – doktorant UAM w Poznaniu – pracuje nad rozprawą doktorską pt. Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej wobec Wielkiej Wojny (1914-1918). Podczas spotkania w Odwachu przedstawi temat: Patron ks. Adamski a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919.

W spotkaniu, w ramach zajęć „Muzealnictwo wojskowe”, prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego, uczestniczyli studenci Wydziału Historycznego UAM, specjalności „Historia wojskowości”.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024