• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Uroczystość wręczenia statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się coroczna uroczystość wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 statuetek „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla upamiętniania historii i tradycji Powstania.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Wielkopolski – Przemysław Pacia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Lech Dymarski, Dyrektor Gabinetu Wojewody – Andrzej Plesiński , Wicekurator Oświaty – Dorota Kinal, przedstawiciele: Wielkopolskiej Organizacji LOK, stowarzyszeń kombatanckich i innych organizacji, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież szkolna.

Tegorocznymi nagrodami zostali uhonorowani:

Indywidualnie:

– Roman Chwaliszewski – historyk i regionalista, popularyzator dziejów powstania w północnej Wielkopolsce, który jest autorem i współautorem publikacji o powstaniu m.in.: „Powstańcze boje o Wysoką”, „Polski czyn niepodległościowy i Powstańcy Wielkopolscy w Pile 1918-1919” i „Piła podczas Powstania Wielkopolskiego”,

– prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski – historyk, autor wielu opracowań i publikacji o Powstaniu Wielkopolskim,

– Śp. Ludwik Gomolec – historyk, regionalista, działacz społeczny i nauczyciel, autor wielu opracowań o Powstaniu Wielkopolskim, za działalność związaną z poszukiwaniem dokumentów związanych z dziejami Wielkopolski w szczególności powstania wielkopolskiego. W jego imieniu statuetkę odebrali synowie – Przemysław i Chrystian.

Zespołowo:

– Archiwum Państwowe w Poznaniu,
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Medal w imieniu środowiska uniwersyteckiego odebrał prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – Prorektor ds. Studenckich oraz Kierownik Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM.

Statuetki wręczyli:

Wicewojewoda Wielkopolski – Przemysław Pacia, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Prezes Zarządu Głównego TPPW Stefan Barlóg.

W dalszej części uroczystości uhonorowano szczególnie zasłużone osoby dla upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, w tym regionalistów, historyków, działaczy, dyrektorów i nauczycieli:

– Medalami Komisji Edukacji Narodowej,
– Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego;
– Medalami Za Zasługi dla TPPW „Wierni Tradycji”;

Uroczystość zakończył występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024