• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wręczenie Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Dobosz Powstania Wielkopolskiego

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 uprzejmie zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Dobosz Powstania Wielkopolskiego.

Termin uroczystości: poniedziałek, 9 grudnia 2013 roku, godz. 11.00, Sala Czerwona Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79.

Uroczystość uświetni wystąpienie uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2 st. im. Mieczysława Karłowicza.

 

O nagrodzie Dobosza Powstania Wielkopolskiego:

W dniu 16 grudnia 1996 roku, Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, kierując się potrzebą podtrzymywania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa historii i znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918/19 dla dziejów naszego narodu i państwa polskiego, pragnąc inspirować i honorować osoby i instytucje, które wyróżniły bądź wyróżniają się w realizacji powyższej tematyki ciekawymi i znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowym – ustanowił Nagrodę Honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

Statuetka Dobosza jest miniaturą części Pomnika Dobosza, nazywanego Pomnikiem Powstańców i Wolności w Śremie. Pomnik Dobosza ustawiono na rynku śremskim 15 listopada 1925 roku. Wykonany został według projektu Władysława Marcinkowskiego. Został on zniszczony przez Niemców 11 września 1939 roku. Pomnik odbudowano i powtórnie odsłonięte w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w 1961 r. Rzeźbę dobosza odtworzył Jerzy Sobociński. Przyznawana przez TPPW statuetka „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” została zaprojektowana i wykonana jako dar przez Odlewnię Żeliwa „Śrem” S. A.

Regulamin powyższej nagrody ustala m. in., iż:

Nagrodę otrzymać mogą osoby i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. Nagrody przyznawane są za:

– działalność naukową dotyczącą historii Powstania Wielkopolskiego, inicjatywy badawcze i wydawnicze, publikacje książkowe itp.

– podejmowanie w pracy twórczej tematyki Powstania Wielkopolskiego (literatura, muzyka, plastyka, film itp.); uwzględnia się w tym zakresie całokształt twórczości lub szczególne dzieło w danym roku,

– działalność popularyzatorską, o szerokim zasięgu, obejmującą między innymi publicystykę, konferencje popularnonaukowe, muzealnictwo itp.,

– inicjatywy o znaczeniu krajowym i regionalnym, mające charakter trwały, które przy czyniły się do utrwalenia pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz uczczenia bohaterstwa jego uczestników,

Kandydatów do Nagrody Honorowej może zgłosić Zarząd Oddziału, koło, indywidualny członek Towarzystwa, a także zainteresowana tym wyróżnieniem instytucja.

Dane za: Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu, www.powstaniewielkopolskie.pl, dostęp: 2013-12-05.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024