• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład ZHW w Kłecku – obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej na początku br. wyszło z inicjatywą uczczenia kłeckich powstańców, biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim. Biorąc przykład z innych miast Wielkopolski postanowiono odznaczyć nagrobki kłeckich powstańców repilkami Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. Dzięki finansowemu wsparciu przez Radę Miejską Gminy Kłecko porponowana inicjatywa została zrealizowana. Na nagrobkach powstańców zostały już zamontowane krzyże powstańcze, a w najbliższych tygodniach na kłeckim cmentarzu zostanie umieszczona tablica informacyjna dotycząca prowadzonej akcji.

W ramach obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 19 grudnia 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku odbył się wykład dr Bartosza Kruszyńskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przybliżył zebranym informacje dotyczące podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań powstańczych na terenie Wielkopolski. Prelekcji towarzyszło okolicznościowe przedstawienieprzygotowane przez uczniów i grono pedagogiczne Gimnazujm im. prof. W. Nehringa w Kłecku.

Uczestników wykładu powitał Piotr Borowiak, Prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej.
Witam wszystkich serdecznie z okazji obchodów zbliżającej się 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w którym to powstaniu wzieli udział mieszkańcy ziemi kłeckiej. Stworzyli oni Kompanię kłecką pod dowództwem podporucznika Edmunda Rogalskiego, która dzięki swojej waleczności zdobyła uznanie potomnych.

Wsród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mieczysław Szczepański, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko ,kłeccy Radni, Jauary Giżycki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Kłecko, Zbigniew Beling, dyrektor Gimnazjum im. prof. W. Nehringa wraz z gronem pedagogicznym, Zbigniew Bubacz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku, , Barbara Wawrzyniak v-ce prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej oraz prof. Jerzy Siepak.

Po zakończonej prelekcji uczestnicy wykładu udali się parafialnym cmentarz i tam zlożyli wiązanki kwiatów w miejscach upamiętniających kłeckich powstańców, a uczniowie kłeckiego gimanzjum zapalili znicze na odznaczonych nagrobkach. Łącznie na wniosek rodzin powstańczych odznaczono 15 nagrobków, krzyże zamontowano również na pomniku upamiętniającym poległych powstańców oraz obeliksie płk. pil. W Pniewskiego. Była to kolejna akcja TMKiZK upamiętniająca kłeckich powstańców.

Wielkopolski Krzyż Powstańczy został ustanowiony dekretem Rady Państwa w dniu 1 lutego 1957 r. Miał być on nagrodą za zasługi dla uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919 r. Z dniem 8 maja 1999 r nadawanie Krzyża uznano za zakończone.

Wielkopolski Krzyż Powstańczy był nadawany osobom, które z bronią w ręku lub w inny aktywny sposób uczestniczyły w walkach przeciwko zaborcom niemieckim w powstaniu wielkopolskim. Odznaczenie nadawała Rada Państwa na podstawie wniosków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.Łącznie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym odznaczono ponad 22 tys. osób.

Informacje oraz fotografie za: http://grodklecko.pl/, dostęp: 2013-12-26

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024