• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wystawa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym „Dzieci Poznania…” 95. Rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Dnia 26 stycznia o godz. 12.00 w gmachu Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego została otwarta wystawa „Dzieci Poznania…” 95. Rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich, która została przygotowana przez Muzeum we współpracy z Towarzystwem Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Uroczystość zgromadziła przede wszystkim członków Towarzystwa i ich rodziny, miłośników militariów i historii wojskowej oraz liczne grono przyjaciół Muzeum, razem ponad 130 osób.
Otwarcia dokonali kuratorzy wystawy – Jarosław Łuczak, Anna Szukalska – Kuś i Adam Bech, Prezes Towarzystwa oraz ppłk Tomasz Borowczyk, dowódca 15 Batalionu Ułanów Poznańskich .
Wystawa jest wyrazem hołdu dla Pułku i żołnierzy, którzy tworzyli jego historię.

Pokazuje także ciągłość tradycji od Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, aż po dzień dzisiejszy, kiedy to w barwach Pułku występują żołnierze 15 Batalionu Ułanów Poznańskich im. Gen. Broni Władysława Andersa.

Na wystawie można zobaczyć tak niecodziennie oglądane obiekty jak armatę przeciwpancerną Bofors, kuchnię polową z 1936 r. i motocykl „Ariel” produkcji brytyjskiej oraz wiele mundurów, przedmiotów codziennego użytku, fotografii i dokumentów. Znaleźć tu można także środki łączności, a wśród nich klatkę na gołębia pocztowego.

Wiele obiektów wypożyczonych przez rodziny ułanów zostało pokazane po raz pierwszy, co czyni wystawę jeszcze bardziej atrakcyjną.

 

Wystawa trwa do 4 maja, a towarzyszy jej cykl wykładów i spotkań, na które serdecznie zapraszamy.

 

Autor: Alina Sokołowska

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024