• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

Zapraszamy na wykład Aliny Sokołowskiej pt. „Podpułkownik Jerzy Witalis Kubicki oficer 15 Pułku Ułanów Poznańskich”, który odbędzie się w sobotę, 15 lutego br. o godz. 12.00.

Nie będzie to tylko suchy przebieg kariery oficerskiej, ale historia rodzinna ilustrowana fotografiami i dokumentami dotąd nie publikowanymi. Opowieść o uczestniku trzech wojen i jednego powstania, jednym z pierwszych oficerów Pułku.

Jerzy Kubicki będąc przez lata oficerem rezerwy utrzymywał ciągle żywy kontakt ze swoim Pułkiem. Chcąc ten fakt podkreślić wpadł na pomysł dość oryginalny prosząc Korpus Oficerski na ojca chrzestnego dla swojego pierworodnego syna.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024