• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

IX Spotkanie SSHW

SSHW zaprasza na IX Spotkanie Sekcji 6 marca 2014 r. (czawartek) o godzinie 18 :30 w Sali 109.

Zostanie wygłoszony referat pt. „Fortyfikacje Landisberch Nova w świetle Aktu lokacyjnego i sytuacji geopolitycznej Ziemi Lubuskiej na pocz. Drugiej poł. XIII wieku”.

Referat wygłosi Jerzy Dreger

Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat w formacie pdf

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024