• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Konferencja pt. „Systemy obronne na przestrzeni dziejów”

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. prof. Gerarda Labudy Instytutu Historii UAM oraz Sekcja Studentów Historyków Wojskowości mają zaszczyt zaprosić na obrady konferencji pt. „Systemy obronne na przestrzeni dziejów”. Obrady konferencji rozpoczną się 14 marca o godzinie 11:00 w Sali 118 Wydziału Historycznego UAM

Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk – Prorektor UAM oraz Kierownik Zakładu Historii Wojskowej IH UAM.

Program konferencji:

14 marca 2014 r. – moderatorzy: Maciej Kościuszko, Jerzy Dreger

11.00-11.45 – Wykład inauguracyjny – Prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk
11.45-12.00 – Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, prof. dr hab. Jerzy Stiller – „Zbąszyń, zapomniana twierdza”
12.00-12.15 – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych, dr Paweł Głuszek – „Aktywna obrona grodu średniowiecznego na przykładzie oblężenia Poznania w 1146 r. przez wojska Władysława II Wygnańca”
12.15-12.30 – Prezes Zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, Stanisław Kolouszek – „Ogrzewanie i wentylacja zmodernizowanych schronów piechoty Twierdzy Wrocław-przyczynek do poznania wyposażenia obiektów fortyfikacji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku”
12.30-12.45 – Toruńskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Janusz Pokrzywnicki – „Bliskie spotkanie z XVIII wiecznym pruskim fortyfikatorem Paulem von Gontzenbach am Berge”
13.45-13.00 – Dyskusja
13.00-13.15 – Przerwa

1. STAROŻYTNOŚĆ

13.15-13.30 – Jan Bitner – „Najstarszy znany system fortyfikacyjny świata: Jerycho od neolitu do wczesnej epoki brązu”
13.30-13.45 – Roman Deiksler – „Podbój Jerozolimy przez Babilończyków w VI w. p.n.e.”
13.45-14.00 – Krzysztof Żabierek – „Castrum jako system obronny w Imperium Rzymskim”
14.00-14.15 – Artur Lewkowicz – „Oblężenie Alezji w 52 roku p.n.e.”
14.15-14.30 – Dyskusja
14.30-15.30 – Przerwa obiadowa

2. ŚREDNIOWIECZE

15.30-15.45 – Oskar Hajder – „Duńskie grody kołowe Haralda Sinozębego”
15.45-16.00 – Wojciech Lorek – „Oblężenie Château Gaillard w 1203-1204, czyli Zuch na glinianych nogach”
16.00-16.15 – Dyskusja
16.15-16.30 – Przerwa

3. NOWOŻYTNOŚĆ I XIX WIEK

16.30-16.45 – Jacek Szymoniak – „Zdobycie Poznania przez konfederatów tarnogrodzkich w 1716 roku”
16.45-17.00 – Dawid Gralik – „Oblężenie Gdańska w 1607 roku”
17.00-17.15 – Łukasz Ozgowicz- „Twierdza Zamość i jego rola strategiczna w okresie powstania listopadowego”
17.15-17.30 – mgr Lesław Zbieranek – „Organizacja obrony Sewastopola w latach 1854-55 jako wzór dla systemów obronnych przełomu XIX i XX wieku”
17.30-17.45 – Piotr Kotecki – „Archiwalia z Geheimes Staatsarchiv, jako źródło wiedzy o poznańskich fortyfikacjach z XIX. wieku”
17.45-18.00 – Krzysztof Kłosowski – „Budowa, rozwój i wykorzystanie – forty pośrednie nowego typu wczoraj i dziś”
18.00-18.15 – Dyskusja
18.15-18.30 – Przerwa

4. XX WIEK

18.30-18.45 – mgr Piotr Popławski – „Fortyfikacje odcinka Nowogród 1939”
18:45-19:00 – mgr Piotr Piss – „Schrony bałtyckich Braci Leśnych jako przykład fortyfikacji formacji partyzanckich”
19.00-19.15 – mgr Katarzyna Gruszka – „Tunele i fortyfikacje Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego oraz Wietnamskiej Armii Ludowej w wojnie w Wietnamie”
19.15-19.30 – Damian Dutkiewicz – „Umocnienia Zimnej Wojny”
19.30-19.45 – Mateusz Pikuliński – „Przełamywanie obrony Krymu i Taurydy Północnej w listopadzie 1920 roku.”
19.45-20.00 – Dyskusja

 

Pliki do pobrania:

– Plakat;
– Program;

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024