• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Studenci zwiedzili wystawę „Dzieci Poznania… 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich”

W dniu 18 marca 2014 r. (wtorek) studenci specjalności Historia Wojskowości I roku studiów magisterskich, w ramach konwersatorium „Pola bitew”, prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego, zwiedzili wystawę w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu pt. „Dzieci Poznania… 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich”. Grupę oprowadzała Pani kustosz Anna Szukalska-Kuś (kurator wystawy).

 

Dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz Stowarzyszenia Historia Militaris, studenci mogli podziwiać eksponaty upamiętniające losy jednego z najsłynniejszych pułków kawalerii II Rzeczypospolitej, który w styczniu 1920 roku otrzymał nazwę 15. Pułk Ułanów Poznańskich.

Pani kustosz Anna Szukalska-Kuś prezentując unikatowe zbiory opowiedziała historię pułku, który odznaczyli się podczas wojny polsko-bolszewickiej, w kampanii wrześniowej 1939 r. oraz w kampanii włoskiej 1943-1945, w tym w bojach o Monte Cassino.
Wśród licznych zbiorów umundurowania, uzbrojenia, osobistych pamiątek i dokumentów, uwagę naszą przykuły przede wszystkim unikatowe eksponaty, takie jak armata przeciwpancerna Bofors wzór 36 kalibru 37 mm, wyprodukowana w 1938 roku, kuchnia polowa oraz motocykl brytyjski Ariel.

15. Pułk Ułanów Poznańskich zapisał chlubną kartę w dziejach oręża polskiego. Dlatego też wystawa stwarza niepowtarzalną okazję do zapoznania się z dużą liczbą unikatowych zabytków, pochodzących w dużej mierze z domowych archiwów, upamiętniających losy „Dzieci Poznania”.

Jesteśmy przekonani, że warto zwiedzić przygotowaną przez pracowników Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego wystawę, aby wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Studenci Specjalności Historia Wojskowości, I rok studiów magisterskich

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024