• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Zapraszamy na referat dra Juliusza Tomczaka – „Broń strzelecka w wojnie secesyjnej: zróżnicowanie, zastosowanie i wpływ na taktykę”

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DAWNEJ BRONI I BARWY (ASSOCIATION DES AMIS DES ARMES ET UNIFORMES ANCIENES) – Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 27 czerwca 2014 roku, o godz. 17.oo w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Na zebraniu Pan dr Juliusz Tomczak z Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM wygłosi referat pt. „Broń strzelecka w wojnie secesyjnej: zróżnicowanie, zastosowanie i wpływ na taktykę”

[Zaproszenie w formacie PDF]

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024