• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Przedłużenie czasu trwania wystawy: „Obcy mundur – dola taka… Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej 1914 – 1918. W stulecie wybuchu I wojny światowej”

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu informuje, że czas trwania wystawy „Obcy mundur – dola taka… Polacy z zaboru pruskiego w armii  niemieckiej 1914 – 1918. W stulecie wybuchu I wojny światowej” został przedłużony do 1 marca 2015 roku.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024