• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Zebranie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 21 listopada 2014 roku, o godz. 17 w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Na zebraniu: Pani Alina Sokołowska wygłosi prelekcję i oprowadzi po wystawi: „Obcy mundur-dola taka…”Polacy w armii niemieckiej 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024