• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Studenci Specjalności Historia Wojskowości z Wydziału Historycznego UAM zwiedzali Fort Va

W dniu 11 grudnia 2014 r., w ramach zajęć „Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno-wojskowych” oraz „Muzealnictwo wojskowe”, prowadzonych przez dra Bartosza Kruszyńskiego, studenci Specjalności Historia Wojskowości z Wydziału Historycznego UAM, zwiedzali Fort Va Twierdzy Poznań.

Naszym przewodnikiem był Krzysztof Kłoskowski ze Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji „Kernwerk”.

Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudziły prace rewitalizacyjne, prowadzone na forcie oraz wydobyte podczas tych prac artefakty z okresu walk w 1945 r.

Copyright © – B. Kruszyński

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024