• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład Tomisława Paciorka „Pikielhauba 1842 -1915. Niezwykła historia pruskiego hełmu”

W ramach wystawy: >„Obcy mundur – dola taka…” Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej 1914 – 1918. W setną rocznicę wybuchu i wojny światowej<

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu,

ma przyjemność zaprosić na wykład

Tomisława Paciorka (SMDBiB)

pt. „Pikielhauba 1842 -1915. Niezwykła historia pruskiego hełmu”

Termin wykładu: sobota, 7 lutego 2015 r., godz. 12.15

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024