• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe — po przerwie letniej zaprasza na spotkania i wykłady w październiku 2015 r.

3.10.2015 r. (sobota) – godz. 12.15, 14.00

Projekcje filmu z cyklu „Muzeum Utracone” dotyczącego rewindykacji dzieł sztuki zrabowanych na terenie Polski przez Niemców podczas II wojny światowej, następnie wywiezionych na Dolny Śląsk i znalezionych w 1946 roku na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej na zamku Fishorn w Austrii.

Czas trwania emisji ok. 30 min, lektor: Robert Więckiewcz.

WMW

Podpis do fotografii: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu, całkowicie zniszczone przez niemieckie władze okupacyjne w okresie II wojny światowej; stan z 1923 r. (ekspozycja na I piętrze)

10.10.2015 r. (sobota) – godz. 12.15

„Czarny krzyż wielkopolski ?” wykład mgr. Wojciecha Lorka o czarnym krzyżu, jednym z symbolicznych elementów Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich i Odznaki Pamiątkowej 68 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

24.10.2015 r. (sobota) – godz. 12.15, 14.00

Projekcje filmu z cyklu „Muzeum Utracone” dotyczącego rewindykacji dzieł sztuki zrabowanych na terenie Polski przez Niemców podczas II wojny światowej, następnie wywiezionych na Dolny Śląsk i znalezionych w 1946 roku na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej na zamku Fishorn w Austrii.

Czas trwania emisji ok. 30 min, lektor: Robert Więckiewcz.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024