• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Kruche jak ważki… Wystawa modeli samolotów wojskowych z daru rodziny Rogackich w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

Kruche jak ważki… Wystawa modeli samolotów wojskowych z daru rodziny Rogackich” w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

6 grudnia 2015 – kwiecień 2016

Kurator wystawy: Anna Szukalska-Kuś, Asystent: Alina Sokołowska

Prezentacja kolekcji powstałej w wyniku wieloletniej pasji modelarskiej Roberta Rogackiego, obejmującej około 500 modeli i literaturę modelarską, dotyczącej samolotów różnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny. Na wystawie zostaną pokazane także powiększenia zdjęć lotniczych ze zbiorów WMW.

Modele, zostaną pogrupowane według zagadnień, które można zaprezentować na ich podstawie.

Będą punktem wyjścia do omówienia różnych wątków związanych z lotnictwem wojskowym europejskim, amerykańskim i japońskim, głównie od końca lat dwudziestych do czterdziestych XX wieku.

Część samolotów zostanie zestawiona pod względem takich podstawowych cech wyróżniających jak ilość skrzydeł (jedno i dwupłatowce), umieszczenie skrzydeł na kadłubie (górno, dolno i średniopłatowce), liczba silników, śmigieł, stateczników itp. W podpisach istotne będzie podanie lat powstawania tych konstrukcji. Tutaj też zaprezentowane zostaną przykłady konstrukcji o silnikach turbinowych (odrzutowych).

Oddzielnie zaprezentowane będą przykłady samolotów pod względem zadań: myśliwskie, bombowe, myśliwsko-szturmowe, transportowe itd.

Ze względu na specyfikę, oddzielnie zostaną pokazane hydroplany i łodzie powietrzne.

Wśród modeli znajdą się też przykłady prototypów i konstrukcji, których nie wdrożono do produkcji na szerszą skalę. Będą ciekawą ilustracją różnych koncepcji technicznych oraz „ślepych uliczek” w poszukiwaniu jak najlepszego samolotu do zadań wojskowych.

W tej części ekspozycji powinny się znaleźć także przykłady rysunków technicznych niektórych konstrukcji (plansze 100×70).

Niezwykłym walorem są sposoby malowania samolotów, przystosowane do barw dominujących w obszarze działania jednostki i pory roku. Znaczna część z nich to maskowania deformujące. Porównanie kilku modeli tego samego typu w różnym malowaniu wykaże skuteczność tego rodzaju zabiegów. Zaprezentowane zostaną też samoloty w malowaniach związanych ze specyfiką wykonywanych zadań o konkretnej porze dnia.

Wszystkie samoloty wojskowe omawianego okresu nosiły oznakowania wskazujące na przynależność państwową. Zostaną one zaprezentowane (niekiedy w kilku wersjach), w miarę możliwości według podziału na państwa alianckie i Państwa Osi.

Oddzielnie wyróżnione zostaną polskie konstrukcje do roku 1939 oraz samoloty sojuszników, oznaczone biało-czerwonymi szachownicami, na których Polacy latali podczas II wojny światowej.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024