• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład: ARCHEOLOGIA XX WIEKU: ARCHEOLOGIA WIELKIEJ WOJNY

Serdecznie zapraszamy na wykład pani dr hab. Anny Zalewskiej (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) pt. „Archeologia XX wieku: Archeologia Wielkiej Wojny”, który odbędzie się 13 stycznia 2016 r. (środa), o godz. 11.00.

 

Dr hab Anna Zalewska to pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, członek Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, a także Prezes Fundacji Przydrożne Lekcje Historii (NGO).

 

Kieruje projektem Sonata BIS pt. „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury”, przyjętego do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Informacje za: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024