• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Odczyt Pana Mariana Huflejt pt. „Działomiar Hartmanna, czyli o zupełnie nieznanej, choć zasadniczej treści reformy artylerii króla Władysława IV”

Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy Zarząd Oddziału w Poznaniu uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 27 stycznia 2017 roku, o godz. 17ºº w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Na zebraniu: Pan Mariana Huflejt wygłosi odczyt: „Działomiar Hartmanna, czyli o zupełnie nieznanej, choć zasadniczej treści reformy artylerii króla Władysława IV”.

SMDBB_zaproszenie_27_01_2017

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024