• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Wykład Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy Oddział Poznański pt. „Działania wojsk Henryka II Plantageneta i koalicji antykrólewskiej podczas Wielkiej Rewolty 1173 – 1174 -próba oceny i analizy”.

Zarząd Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w zebraniu, które odbędzie się w piątek, dnia 24 lutego 2017 roku, o godz. 17ºº w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.

Na zebraniu: Pan Wojciech Lorek wygłosi referat pt. „Działania wojsk Henryka II Plantageneta i koalicji antykrólewskiej podczas Wielkiej Rewolty 1173 – 1174 -próba oceny i analizy”.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024